Szkolenie dla AOON 21.07.2021 r.

  • Post author:
  • Post category:Szkolenie

Tytuł szkolenia: Praca z chorym otępiennie i jego rodziną.

Zakres: Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze specyfiką chorób neurodegeneracyjnych wynikających zarówno z niepełnosprawności, jak i wieku (główne objawy, dynamika i przebieg, możliwe zaburzenia zachowania u osoby chorej, problemy opiekunów rodzinnych). W szkoleniu zawarto praktyczne wskazówki dot. komunikacji z chorym, uwzględniono czas na zadawanie pytań i omówienie indywidualnych przypadków.

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie i online; link: https://bit.ly/AOON_21lipiec

Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi. Szkolenie odbędzie się dzięki programowi Opiekuńcza Łódź – Bis, który jest finansowany ze środków EFS poprzez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.