Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

Projekt TRANSFER - innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych
z instytucji do środowiska

Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

Projekt Transfer

By Trevor Runner

TRANSFER to program świadczący usługi w kilku obszarach psychiatrii środowiskowe. Program realizowany jest w partnerstwie, każdy z partnerów prowadzi inne działania. Liderem projektu jest TPN w Łodzi.  Zebrane doświadczenia w trakcie realizacji programu mają przyczynić się
do  wzmocnienia funkcjonowania oparcia dla osób cierpiących z powodu
zaburzeń psychicznych i ich rodzin, mają pomóc w tym aby sieć oparcia
była pełniejsza i bliższa osobom potrzebującym.

Zapraszamy rodziny osób chorujących czy to rodziców, czy osoby bliskie,
opiekunów do udziału i korzystania z oferowanej pomocy ale także
zapraszamy do aktywnego włączenia się w życie Stowarzyszenia, tworzenia
grupy wsparcia, gdyż taka jest idea naszego zadania a pracując jako
stowarzyszenie opieramy się na pracy i zaangażowaniu społecznym. Każdy
coś potrafi, każdy może zrobić coś dobrego dla innych dzieląc się swoim
doświadczeniem. 
 

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” w ramach programu TRANSFER prowadzi wsparcie dla rodzin osób chorujących psychicznie, tworzy grupę wsparcia rodzin i świadczy pomoc w postaci:

– konsultacji indywidualnych z psychologiem/terapeutą 10 h/m-c
– warsztatów psychoedukacyjnych z lekarzem psychiatrii
– grupy wsparcia/warsztatów prowadzonych przez psycholog/terapeutę
– konsultacje socjalne oraz prawne
– punkt porad dla rodzin pn-pt.9-15

Udział w powyższych działaniach można zgłosić:
telefonicznie: 42 616 05 16, 503 773 567
e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl 
w siedzibie: pn-pt w godz. 9.00-15.00
                      ul. Piotrkowska 38 lok 9U parter, prawa oficyna

W okresie trwania pandemii COVID 19 uruchomiony został dodatkowy nr tel. kom.:503 773 567 , pod którym można skontaktować się z psycholog programu.  Część zajęć np. warsztatów uruchomiona została także w formie zdalnej poprzez platformę TEAMS, oraz skype, co umożliwia kontakt w czasie ograniczeń. Konsultacje psychologiczne możliwe również w formie zdalnej.

Koordynator zadania i punktu pomocy dla rodzin:
Piotr Chuchler – Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Psycholog udzielający konsultacji programu:
psycholog/terapeuta Marta Ziętal,

Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny. Program finansowany jest ze środków EFS programu POWER Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój.

Informacje o bieżących warsztatach znajdziecie w zakładce aktualności.

Więcej informacji o programie na stronie Lidera:
 
Warsztaty

Nie jesteś sam, możemy ci pomóc.

 

 

Naszą misją jest pomoc drugiemu człowiekowi w powrocie do zdrowia i aktywnego życia.

.