Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

Podsumowanie programu

Podsumowanie programu 

Wraz z końcem roku 2022  zakończyliśmy realizację  programu „Rozwój wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej dla mieszańców Łodzi”. Program realizowany był w okresie czerwiec – grudzień 2022 r. we współpracy z MOPS w Łodzi w ramach programu “AOON-edycja 2022” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS).  

Dla zespołu Asystentów, psychologów i całego zespołu był to czas wytężonej pracy, by móc jak najlepiej organizować działania dopasowane do potrzeb i możliwości Uczestników Projektu, wspierać ich w trudnościach dnia codziennego, podejmowaniu aktywności społecznej, nabywaniu nowych umiejętności. Wsparcie Asystentów było szczególnie potrzebne w sytuacjach kryzysu, poczucia osamotnienia, pogorszenia stanu zdrowia OzN lub jego bliskich. Dzięki nastawieniu programu na aktywność, Podopieczni razem z Asystentami licznie odwiedzali ośrodki kultury, sportu i rekreacji a także organizowali krótkie wycieczki, które dostarczyły wiele pozytywnych emocji. 
 
W trakcie realizacji programu wsparciem objęto 116 osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. 

 
Dziękujemy Uczestnikom i ich rodzinom za aktywność, życzliwość, wielokrotne pokazywanie, że przy odpowiednim nastawieniu i działaniu można wiele osiągnąć.  

Dziękujemy za przygotowanie programu Asystenta 2022 Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łodzi oraz instytucji finansującej MRiPS za zapewnienie środków na ten potrzebny program. Jesteśmy przekonani, że razem udało nam się dobrze zapewnić pomoc i wsparcie dla wielu osób i rodzin. 

Informujemy jednocześnie, że podejmujemy starania i przygotowanie programu Asystenta OzN na rok 2023. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu i sprawdzania zakładki https://dla-rodziny.org.pl/asystent-ozn-2023/ 

Kontakt: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl,  
tel. 42 616 05 16, 503 773 567 (w razie problemów z dodzwonieniem się prosimy o wysłanie wiadomości sms/ mail) 

Stowarzyszenie można wspierać przesyłając darowiznę lub 1% podatku. Dziękujemy!

Nr KRS: 0000207011

Nr konta bankowego:

25 1500 1038 1210 3007 7890 0000

Bank BZ WBK oddział Łódź