Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

Praca

UWAGA: wszystkie nabory zostały ZAKOŃCZONE w grudniu 2023 r.

Poniżej archiwalne nabory 

Nabór na stanowisko Psychologa zakończono z datą 18 lipca 2022

Dziękujemy wszystkim Państwu za złożone oferty.

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” w Łodzi zaprasza do składania ofert na stanowisko: Psycholog realizowanym na terenie Łodzi projekcie pomocowym Asystenta OzN

Miejsce pracy: praca na miejscu w siedzibie Stowarzyszenia i poza siedzibą 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony: ½ etat

Wskazania dot. umiejętności i predyspozycji: 

Umiejętności wykorzystania i przekazania podopiecznym oraz swojemu zespołowi konstruktywnych narzędzi i form wsparcia, służących np. wspieraniu w rozwiązywaniu i przezwyciężaniu kryzysów, wspieraniu w kształtowaniu dobrych relacji rodzinnych, dobrej komunikacji, zaradności itp. 

Umiejętność opracowania programów aktywizacji osób z niepełnosprawnością 

Umiejętność przekazywania wartości społecznych, chęć działania dla dobra wspólnego.  

Zainteresowania w zakresie zdrowia, aktywizacji, rozwoju osobistego i podobne

Dobra organizacja pracy własnej

Kwalifikacje wymagane (na podstawie regulaminu programu):  

Wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne oraz doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia -minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie powinno być krótsze niż 1 rok. Przeprowadzony podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa – stażystę.
(W trakcie podyplomowego stażu zawodowego psycholog uzyskuje ograniczone prawo wykonywania zawodu. Po odbyciu stażu uzyskała prawo wykonywania zawodu psychologa.) 

Oferty można składać osobiście, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania lub drogą elektroniczną przesyłając cv z dopiskiem “Psycholog-rekrutacja 2022”. Mile widziane rekomendacje z poprzednich miejsc pracy. 

Adres: ul. Piotrkowska 38 lok 9U.  

Tel. 42 616 05 16 lub 503773567  

E-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl 

Zapraszamy! 

Jeśli jesteś osobą otwartą, pomysłową, darzysz osoby z niepełnosprawnością empatią i masz doświadczenie w pracy z nimi, być może zainteresuje Cię praca Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Zapraszamy do kontaktu osoby chętne do podjęcia pracy w charakterze Asystenta Osobistego. Pod numerem telefonu Stowarzyszenia (42 616 05 16, 503 773 567) dyżuruje zespół projektu, który chętnie opowie o szczegółach oferty

     W związku z realizacją projektu „Rozwój wsparcia Asystenta  Osobistego Osoby Niepełnosprawnej dla mieszkańców Łodzi” poszukujemy asystentów OzN.

Do zadań Asystenta będzie należało:

– wsparcie osoby z niepełnosprawnością w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, np. do lekarza, pracy

– towarzyszenie OzN w codziennych aktywnościach,

– wspieranie rozwoju kontaktów z innymi ludźmi,

– motywowanie OzN do aktywności w domu i poza nim,

– pomoc OzN w nabywaniu nowych umiejętności i ich rozwijaniu

– zwiększanie samodzielności u OzN,

– wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami,

– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, powrocie do aktywności zawodowej lub dalszego kształcenia się

– pomoc OzN w korzystaniu z dóbr kultury, ośrodków sportu i rekreacji

– współpraca z rodziną i zespołem organizacji

Wymagania:

1) posiadanie dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:  asystent  osoby  niepełnosprawnej, opiekun  osoby   starszej,   opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta (lub bycie w trakcie ww. studiów, kursów) lub:

2) posiadanie co  najmniej  6-miesięcznego,  udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe,   udzielanie    wsparcia  osobom  z  niepełnosprawnościami  w  formie wolontariatu

3) asertywność, odporność na stres, umiejętność organizacji pracy własnej

Oferujemy:

– zatrudnienie w oparciu o umowę- zlecenie

– elastyczne godziny pracy


Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku prosimy o przesłanie CV na adres stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl lub k.siedlecka@dla-rodziny.org.pl w tytule wpisując: „Rekrutacja na stanowisko AOON”

 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

 

 

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” w Łodzi zaprasza do składania ofert na stanowisko: Psycholog w realizowanym na terenie Łodzi partnerskim projekcie społecznym Rozwój usług AOON i psychologa 

Miejsce pracy: praca na miejscu w siedzibie Stowarzyszenia i poza siedzibą 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 

Wskazania dot. umiejętności i predyspozycji: 

Umiejętność opracowania programów aktywizacji osób z niepełnosprawnością 

Umiejętności wykorzystania i przekazania podopiecznym oraz swojemu zespołowi konstruktywnych narzędzi i form wsparcia, służących np. wspieraniu w rozwiązywanii przezwyciężaniu kryzysów, wspieraniu w kształtowaniu dobrych relacji rodzinnychdobrej komunikacjizaradności itp. 

Umiejętność przekazywania wartości społecznych, chęć działania dla dobra wspólnego.  

Zainteresowania w zakresie zdrowia, rodziny, aktywizacji, rozwoju osobistego i podobne 

Kwalifikacje wymagane (na podstawie regulaminu programu) 

Wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne oraz 

Doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia -minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie powinno być krótsze niż 1 rok. Przeprowadzony podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa – stażystę.(W trakcie podyplomowego stażu zawodowego psycholog uzyskuje ograniczone prawo wykonywania zawodu. Po odbyciu stażu uzyskała prawo wykonywania zawodu psychologa.) 

Oferty można składać osobiście, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania lub drogą elektroniczną przesyłając cv z dopiskiem “Psycholog-rekrutacja 2021”Mile widziane rekomendacje z poprzednich miejsc pracy. 

Adres: ul. Piotrkowska 38 lok 9U.  

Tel. 42 616 05 16 lub 503773567  

E-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl 

Zapraszamy! 

Stowarzyszenie można wspierać przesyłając darowiznę lub 1% podatku. Dziękujemy!

Nr KRS: 0000207011

Nr konta bankowego:

25 1500 1038 1210 3007 7890 0000

Bank BZ WBK oddział Łódź