Zakończenie programu AOON – EDYCJA 2023

W dniu 12 grudnia 2023 roku zakończyliśmy realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – Edycja 2023. W programie wsparciem objętych było 68 osób z niepełnosprawnością w okresie od stycznia do grudnia b.r. Asystenci udzielili w ciągu roku 27532 godzin wsparcia, wykorzystując wszystkie przewidziane zasoby a nawet więcej, jak zwykle w naszym przypadku 😊. Mimo tego, wiemy, że nie wszystkim osobom zgłaszającym się do nas udało się pomóc i objąć wsparciem programu- potrzeby są jeszcze większe… Program z założenia przeznaczony jest dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością. Uczestnikami były osoby z bardzo zróżnicowanymi rodzajami niepełnosprawności a zakres udzielanego wsparcia był dobierany indywidualnie do rodzaju niepełnosprawności, potrzeb i możliwości OzN. Asystenci Stowarzyszenia „Dla Rodziny” opiekowali się i pomagali w czynnościach życia codziennego, przemieszczaniu się i dojazdach m.in. do placówek medycznych, rehabilitacyjnych, urzędów. Program zachęcał do szerszego uczestniczenia w życiu społecznym, dawał także możliwość korzystania z wydarzeń i obiektów kulturalnych oraz sportowych i rekreacyjnych. Asystenci dbali o nawiązanie i utrzymanie dobrych relacji pomiędzy uczestnikiem, asystentem i rodziną a praca zespołu wspierana była przez psychologa i opiekuna programu. Dzięki temu asystenci stale podnosili swoje kompetencje i umiejętności, wzięli udział w szkoleniu z pierwszej pomocy by jak najlepiej służyć uczestnikom programu. Warto podkreślić że spośród liczącego ponad 40 asystentów zespołu stowarzyszenia wielu wspiera dalej swoich podopiecznych oczekując na uruchomienie nowych programów w roku 2024. Za to wszystko bardzo dziękujemy. Dziękujemy podopiecznym za udział, kontakt, dobre, życzliwe słowa wynagradzające trud pracy. Dobro wraca 😊. Zgodnie z wynikami konkursu w roku 2024 ( https://niepelnosprawni.gov.pl) wsparcie asystenta będzie prowadził samorząd w Łodzi, Caritas w Łodzi, PCK w Łodzi oraz Fundacja „Ktoś”. Życzymy powodzenia i pomyślności w kolejnych działaniach.

Program finansowany był przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Dziękujemy!