Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

Asystent OzN 2023r.

Aktualizacja

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” realizuje program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023” w okresie od 01-07. 2023 w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wparcia Asystenta kierowane jest dla osób dorosłych posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 r.ż. zamieszkałych na terenie Łodzi i pobliskich powiatów.

Dzięki programowi wsparcie Asystenta jest nieodpłatne i obejmuje m.in. wizyty w domu podopiecznego, towarzyszenie w codziennych aktywnościach w zakresie odpowiadającym potrzebom danej osoby (np. 2-3 razy w tygodniu). W ramach programu refundowane są asystentom także koszty związane z transportem i przejazdami uczestnika wraz z asystentem (komunikacja, własny samochód) oraz koszty ponoszone przez asystenta towarzyszącemu osobie niepełnosprawnej podczas wspólnych wejść na odpłatne wydarzenia kulturalne, sportowe i inne.

Zasady zgłaszania: Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym, a nabór Uczestników Projektu prowadzony jest do wyczerpania limitu miejsc. Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną, mailową, stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia lub w przypadku potrzeby także w domu podopiecznego poprzez koordynatora/psychologa projektu. Zachęcamy do pobrania druku zgłoszenia (poniżej). W przypadku chęci spotkania w siedzibie Stowarzyszenia „Dla Rodziny”, prosimy o umówienie terminu spotkania, co umożliwi nam zarezerwowanie czasu specjalnie dla Państwa. Adres: ul.Piotrkowska 38 lok. 9 U (w godz. pn., wt., śr.,pt. 9-15, czw. 12-18),

Na dzień 17.03. b.r. wypełniona została już liczba miejsc przewidzianych docelowo w programie. Obecnie prowadzona jest lista rezerwowa.

Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Zapraszamy do kontaktu.

tel. 42 616 05 16, 503 773 567 (w razie problemów z dodzwonieniem się prosimy o wysłanie wiadomości sms/ mail)

Psycholog/ opiekun merytoryczny programu:

Katarzyna Siedlecka  k.siedlecka@dla-rodziny.org.pl

e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.og.plAsystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – Edycja 2023 

 

W odpowiedzi na zapytania i sygnalizowane potrzeby zapewnienia kontynuacji wsparcia osobom korzystającym z pomocy asystentów w roku 2022 informujemy, że Stowarzyszenie uruchamia program na rok 2023. Obecnie oczekujemy jeszcze m.in. na sfinalizowanie umowy ale cały czas przygotowujemy to, co już sami możemy zrobić i przygotować, chcąc by program jak najsprawniej służył osobom potrzebującym. Zapraszamy więc już do wypełniania i składania zgłoszeń (druk poniżej). Z programu będą mogły korzystać osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  zamieszkałe na terenie miasta Łodzi i pobliskich powiatów (zgierski, pabianicki, łódzki wschodni, brzeziński) oraz dzieci do 16 r.ż. z niepełnosprawnością.  

 

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” będzie realizować program dla 60 osób, w roku ubiegłym było to ponad 100 osób, więc liczba miejsc jest ograniczona. W pierwszej kolejności objęte wsparciem zostaną osoby o znacznym stopniu  niepełnosprawności, osoby deklarujące potrzebę i wymagające zachowania ciągłości wsparcia, które korzystały z programu w roku 2022 oraz nowo zgłoszone osoby. Zapewnienie wsparcia zgłoszonym osobom wymaga w kolejnym kroku indywidualnego dobrania zakresu pomocy/pracy i znalezienia  osoby-Asystenta mogącego świadczyć określone wsparcie, więc czas i kolejność zgłoszeń zależna jest od praktycznych możliwości. 

 

W celu zgłoszenia do programu należy wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do Stowarzyszenia, lub skontaktować się ze Stowarzyszeniem telefonicznie, mailowo lub osobiście (pn-pt. godz.9-15) 

kontakt: tel. 42 616 05 16, 503 773 567 (w razie problemów z dodzwonieniem się prosimy  

o wysłanie wiadomości sms/ mail) 

Psycholog/opiekun merytoryczny programu:    

Katarzyna Siedlecka  k.siedlecka@dla-rodziny.org.pl 

e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.og.pl 

 

DRUK ZGŁOSZENIA DO POBRANIA 

 

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami- edycja 2023” realizowany jest dzięki programowi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej AOON – Edycja 2023 i finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.  

 

Na terenie Łodzi poza Stowarzyszeniem “Dla Rodziny”, program realizować będzie także PCK Oddział w Łodzi. 

 

Karta zgloszeniowa

Stowarzyszenie można wspierać przesyłając darowiznę lub 1% podatku. Dziękujemy!

Nr KRS: 0000207011

Nr konta bankowego:

25 1500 1038 1210 3007 7890 0000

Bank BZ WBK oddział Łódź