Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

Asystent OzN 2023r.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – Edycja 2023 

 

W odpowiedzi na zapytania i sygnalizowane potrzeby zapewnienia kontynuacji wsparcia osobom korzystającym z pomocy asystentów w roku 2022 informujemy, że Stowarzyszenie uruchamia program na rok 2023. Obecnie oczekujemy jeszcze m.in. na sfinalizowanie umowy ale cały czas przygotowujemy to, co już sami możemy zrobić i przygotować, chcąc by program jak najsprawniej służył osobom potrzebującym. Zapraszamy więc już do wypełniania i składania zgłoszeń (druk poniżej). Z programu będą mogły korzystać osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  zamieszkałe na terenie miasta Łodzi i pobliskich powiatów (zgierski, pabianicki, łódzki wschodni, brzeziński) oraz dzieci do 16 r.ż. z niepełnosprawnością.  

 

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” będzie realizować program dla 60 osób, w roku ubiegłym było to ponad 100 osób, więc liczba miejsc jest ograniczona. W pierwszej kolejności objęte wsparciem zostaną osoby o znacznym stopniu  niepełnosprawności, osoby deklarujące potrzebę i wymagające zachowania ciągłości wsparcia, które korzystały z programu w roku 2022 oraz nowo zgłoszone osoby. Zapewnienie wsparcia zgłoszonym osobom wymaga w kolejnym kroku indywidualnego dobrania zakresu pomocy/pracy i znalezienia  osoby-Asystenta mogącego świadczyć określone wsparcie, więc czas i kolejność zgłoszeń zależna jest od praktycznych możliwości. 

 

W celu zgłoszenia do programu należy wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do Stowarzyszenia, lub skontaktować się ze Stowarzyszeniem telefonicznie, mailowo lub osobiście (pn-pt. godz.9-15) 

kontakt: tel. 42 616 05 16, 503 773 567 (w razie problemów z dodzwonieniem się prosimy  

o wysłanie wiadomości sms/ mail) 

Psycholog/opiekun merytoryczny programu:    

Katarzyna Siedlecka  k.siedlecka@dla-rodziny.org.pl 

e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.og.pl 

 

DRUK ZGŁOSZENIA DO POBRANIA 

 

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami- edycja 2023” realizowany jest dzięki programowi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej AOON – Edycja 2023 i finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.  

 

Na terenie Łodzi poza Stowarzyszeniem “Dla Rodziny”, program realizować będzie także PCK Oddział w Łodzi. 

 

Karta zgloszeniowa

Stowarzyszenie można wspierać przesyłając darowiznę lub 1% podatku. Dziękujemy!

Nr KRS: 0000207011

Nr konta bankowego:

25 1500 1038 1210 3007 7890 0000

Bank BZ WBK oddział Łódź