II część szkolenia dla Asystentów AOON 10 marca 2021r.

  • Post author:
  • Post category:Szkolenie

Tytuł szkolenia: Praca AOON z dziećmi i młodzieżą OzN. Zakres: Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego wspierania Beneficjentów-dzieci i nastolatków z różnymi niepełnosprawnościami, w tym ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin w ramach usług świadczonych przez AOON. Będzie także zawierało wskazówki, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu w pracy Asystenta. termin: 10.03.2021r. godz. 16.00-18.15 Osoba prowadzaca: Marta Ziętal, psycholog, terapeuta Certyfikowana psychoterapeutka pracująca w podejściu krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu BSFT, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psycholog, trenerka, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, edukatorka seksualna.Na co dzień pracuję na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Fundacji JiM. Moimi pacjentami są tam dzieci i młodzież w spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Ponadto prowadzę sesje psychoterapii indywidualnej i dla par. W Stowarzyszeniu „Dla Rodziny” pracowałam w latach 2015-1018 jako psycholog w projekcie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, a obecnie w ramach projektu Transfer prowadzę konsultacje indywidualne oraz grupę wsparcia dla członków rodzin osób chorujących psychicznie.

Link do szkolenia Microsoft Teams: http://bit.ly/II_czesc_szkolenia_AOON

Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, wypracowanie wspólnych metod pomocy zespołu AOON Stowarzyszenia . Szkolenie odbędzie się dzięki programowi Opiekuńcza Łódź – Bis, który jest finansowany ze środków EFS poprzez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Z uwagi na ograniczenia wywołane pandemią wirusa SARS-CoV-2, szkolenie przeprowadzone zostanie w formie hybrydowej