UWAGA WAŻNA  INFORMACJA

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Dla Rodziny” z dn. 12 grudnia 2023 roku Stowarzyszenie będzie kończyło swoja działalność. Stowarzyszenie pełniło swoją misję  od 2004 roku, a więc przez 20 lat, stąd proces będzie stopniowym ograniczaniem działalności. Obecnie  kończone są realizowane programy i działania, przygotowywane są sprawozdania i podejmowane są inne wymagane i niezbędne czynności związane z zamykaniem działalności i podejmowane są starania by zdobyte doświadczenia zostały przekazane dalej na przyszłość. W sprawach kontaktu prosimy o mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl,  kontakt osobisty w siedzibie Stowarzyszenia, która nadal będzie funkcjonować w następujących godzinach: pn – 9-13, wt 9-14 (dzień dla podopiecznych stowarzyszenia), śr 9-13, czw 9-13 (dyżur przewodniczącego komisji likwidacyjnej 11-13).   Dotychczasowe numery telefoniczne  stowarzyszenia od 15 stycznia nie będą już dostępne. Pozostaje w aktywności strona www i  profil FB przez cały rok 2024. Dziękujemy wszystkim osobom m.in. członkom, pracownikom, wolontariuszom, darczyńcom, podopiecznym za lata współpracy, wspólnie zrealizowane zadania na rzecz zdrowia psychicznego, pomocy osobom z niepełnosprawnością, aktywizacji społecznej i zawodowej i innej.  Z pewnością wiele, wiele pożytecznych działań udało się nam zrealizować! Przygotujemy podsumowanie całej 20 letniej działalności 😊 Kolejne informacje wkrótce.