Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

Asystent OzN 2022r.

  • Zapraszamy osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie miasta Łodzi oraz rodziny i opiekunów tych osób do korzystania z pomocy asystenta.  Stowarzyszenie „Dla Rodziny” realizuje zadanie „Rozwój wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej dla mieszańców Łodzi” w okresie 01.06.- 31.12.2022 r. we współpracy z MOPS w Łodzi w ramach programu MRiPS.   

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” realizuje program w ramach którego umożliwia osobom z niepełnosprawnością wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Zadaniem Asystenta jest towarzyszenie Podopiecznemu w czynnościach dnia codziennego, aktywizowanie, kształtowanie zaradności, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami. Wspiera on rozwój osobisty Uczestnika Projektu, pomaga w nabywaniu nowych umiejętności, ale także motywuje do doskonalenia zasobów, które Podopieczny posiada. Rola Asystenta okazuje się niezwykle przydatna dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. To między innymi dzięki Asystentowi Podopieczny nie musi martwić się o zakupy, leki, ale także zwykłe podniesienie na duchu i towarzystwo w czasie, który niejednego z nas wystawia na próbę samotności oraz długotrwały stres. Praca odbywa się na podstawie trójstronnego kontraktu (Uczestnik-Asystent-Stowarzyszenie). Podopieczni i ich rodziny/opiekunowie w ramach programu mogą korzystać ze wsparcia psychologa programu. Program zachęca i umożliwia korzystanie z dóbr kultury (muzeum, kino, teatr, wystawy itp.) poprzez dofinansowanie zakupu biletów dla Asystentów z podopiecznymi. 

Wsparcie Asystenta jest odpowiedzią na szczególnie trudną sytuację osób chorujących, niepełnosprawnych lub niesamodzielnym oraz ich rodzin w zakresie prawidłowego i możliwie samodzielnego funkcjonowania w swoim środowisku. Pomoc Asystenta może odciążyć opiekunów faktycznych, umożliwiając również podjęcie aktywności np. zawodowej, społecznej. 

Usługa Asystenta jest bezpłatna i obejmuje wizyty w domu podopiecznego, towarzyszenie w codziennych aktywnościach średnio 2-3 razy w tygodniu. 

Przykładowe czynności wykonywane przez Asystenta: 

  •  wspieranie rozwoju kontaktów uczestnika projektu (OzN) z innymi ludźmi,   
  • wspieranie i motywowanie do podejmowania aktywności w domu i poza miejscem zamieszkania, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania,  
  • rehabilitacja społeczna – aktywizacja społeczna, praca nad wzrostem samodzielności beneficjentów poprzez pracę indywidualną z uczestnikiem projektu,  
  • wspieranie i umożliwianie OzN dojazdu do szkoły, pracy, na zajęcia, rehabilitację, leczenie, etc.,   
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych formalności,  
  • kształtowanie zaradności i umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych  

Zasady zgłaszania:   Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym, a nabór Uczestników Projektu prowadzony jest do wyczerpania limitu miejsc. Ze wsparcia skorzystać mogą osoby dorosłe, dzieci oraz młodzież do 16 r.ż. Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną, mailową, lub stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia. Można także wykorzystać druk zgłoszenia (poniżej) i dostarczyć go do siedziby Stowarzyszenia „Dla Rodziny”, najlepiej umawiając się wcześniej na spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia ul. Piotrkowska 38 lok. 9 U (w godz. 9-16) 

Z dn. 14.09. wypełniona została liczba miejsc przewidzianych docelowo w projekcie „Rozwój wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej dla mieszańców Łodzi”

Obecnie prowadzona jest lista rezerwowa.

W miarę możliwości organizacyjnych zespół Stowarzyszenia będzie starał się objąć dodatkowe osoby wsparciem asystenckim

kontakt: tel. 42 616 05 16, 503 773 567,  

Psycholog/opiekun merytoryczny programu:   

Katarzyna Siedlecka  k.siedlecka@dla-rodziny.org.pl

Anna Niewiadomska a.niewiadomska@dla-rodziny.org.pl 

e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.og.pl

Rekrutacja Asystentów ( nabór ciągły 2022 r. )

Jeśli jesteś osobą otwartą, pomysłową, darzysz osoby z niepełnosprawnością empatią i masz doświadczenie w pracy z nimi, być może zainteresuje Cię praca Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Zapraszamy do kontaktu osoby chętne do podjęcia pracy w charakterze Asystenta Osobistego. Pod numerem telefonu Stowarzyszenia (42 616 05 16, 503 773 567) dyżuruje zespół projektu, który chętnie opowie o szczegółach oferty. 

Do zadań Asystenta będzie należało:

– wsparcie osoby z niepełnosprawnością w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, np. do lekarza, pracy

– towarzyszenie OzN w codziennych aktywnościach,

– wspieranie rozwoju kontaktów z innymi ludźmi,

– motywowanie OzN do aktywności w domu i poza nim,

– pomoc OzN w nabywaniu nowych umiejętności i ich rozwijaniu

– zwiększanie samodzielności u OzN,

– wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami,

– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, powrocie do aktywności zawodowej lub dalszego kształcenia się

– pomoc OzN w korzystaniu z dóbr kultury, ośrodków sportu i rekreacji

– współpraca z rodziną i zespołem organizacji

 

Wymagania:

1) posiadanie dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:  asystent  osoby  niepełnosprawnej, opiekun  osoby   starszej,   opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta (lub bycie w trakcie ww. studiów, kursów) lub:

2) posiadanie co  najmniej  6-miesięcznego,  udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe,   udzielanie    wsparcia  osobom  z  niepełnosprawnościami  w  formie wolontariatu

3) asertywność, odporność na stres, umiejętność organizacji pracy własnej

 

Oferujemy:

– zatrudnienie w oparciu o umowę- zlecenie

– elastyczne godziny pracy

 

Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku prosimy o przesłanie CV na adres stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl lub k.siedlecka@dla-rodziny.org.pl w tytule wpisując: „Rekrutacja na stanowisko AOON”

 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Stowarzyszenie można wspierać przesyłając darowiznę lub 1% podatku. Dziękujemy!

Nr KRS: 0000207011

Nr konta bankowego:

25 1500 1038 1210 3007 7890 0000

Bank BZ WBK oddział Łódź