Stowarzyszenie "dla Rodziny"

Bądzmy w Kontakcie

Kontakt z nami

Jeśli mają państwo jakieś pytania

Zapraszamy do kontakt z naszym stowarzyszeniem.

Najczęciej zadawane pytania

Aby uzyskać odpowiedź kliknij na pytanie myszą.

Stowarzyszenie istnieje by pomagać ludziom w trakcie kryzysu psychicznego.

Tak, Stowarzyszenie działa i organizuje różnego typu warsztaty w celach edukacyjnych dla rodzin osób chorych.

Nie, pomoc stowarzyszenia jest całkowicie bezpłatna.

W  Stowarzyszeniu, zatrudnione są osoby, które są profesjonalistami, a mianowice psycholodzy, lekarze psychiatrzy osoby te oferuja pomoc w dalszym etapie życia chorego, pomagają rozwiązywać problemy związane z chorobą. Rodzina nie zostaje pozostawiona sama sobie.

W ciągu 10 lat funkcjonowania realizowaliśmy następujące formy pomocy:zespoły leczenia domowego, • konsultacje indywidualne z psychologiem, • spotkania grupowe, prowadzone przez psychologa na zasadzie grup wsparcia, • spotkania psychoedukacyjne z lekarzem psychiatrą, • wyjazdy integracyjne oraz • szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji, psychoedukacji i ekonomii społecznej • program aktywizacji zawodowej, wydawaliśmy ogólnopolski kwartalnik POL-FAMILIA, organizowaliśmy kampanie społeczne na rzecz zdrowia psychicznego ( obchody Dnia Zdrowia Psychicznego, Schizofrenia-Otwórzcie Drzwi, Bieg Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, przemarsz ulicą Piotrkowską)

propagowanie idei, postaw i inicjatyw, służących aktywizowaniu społeczeństwa na rzecz pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz zapobieganiu stygmatyzacji i dyskryminacji tych osób,
wspieranie działania podstawowej opieki specjalistycznej w zakresie terapii i rehabilitacji osób z problemami psychicznymi i ich rodzin,
wspieranie działań na rzecz powstania i rozwoju środowiskowej opieki psychiatrycznej, która zapewniałaby ciągłość opieki nad chorym i monitorowanie stanu jego zdrowia po każdym pobycie w szpitalu, w celu zapobiegania kolejnym hospitalizacjom lub ograniczenia czasu ich trwania,
pomoc organizacyjna i rzeczowa dla osób chorych (mająca przygotować je do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie) oraz tworzenie warunków do ich integracji z otoczeniem.

Zadaniem asystenta jest wspieranie i pobudzenie aktywności osoby chorującej, wsparcie i pomoc w codziennych czynnościach związanych z dojazdami, rehabilitacją, uczestnictwem w życiu towarzyskim i kulturalnym i inne działania mające na celu poprawę funkcjonowania

Leave this field blank

Gdzie jesteśmy?

ul. Piotrkowska 38 lok 9U, 90 – 265 Łódź Tel. (0-42) 616 05 16 Wejscie z bramy, prawa oficyna, parter.

 email : stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl

Stowarzyszenie można wspierać przesyłając darowiznę lub 1% podatku, Dziękujemy!

Nr KRS: 0000207011

Nr konta bankowego:

25 1500 1038 1210 3007 7890 0000

Bank BZ WBK oddział Łódź