Pożegnanie

W dniu 18 czerwca b r. Pożegnaliśmy ś.p Zbigniewa Fabisiaka wieloletniego, członka Stowarzyszenia, Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, księgowego, społecznika. Spoczywaj w Pokoju.