Żegnamy ś.p. Zofię Muchowicz …

  • Post author:
  • Post category:wiadomość

Żegnamy ś.p. Zofię Muchowicz – Zofia była członkiem założycielem Stowarzyszenia, na przestrzeni wielu lat sprawowała funkcje w Zarządzie i komisji rewizyjnej, interesowała się sztuką, fotografią. Te pasje wykorzystywała w działalności w stowarzyszeniu – często przygotowywała relacje fotograficzne z wydarzeń i imprez. Interesowała się sprawami społecznymi. Lubiliśmy razem rozmawiać. Odeszła na wieczny odpoczynek w dn. 25 października 2021r. Pokój jej duszy.

SDR