ZAPRASZAMY NA HAPPENING NA RZECZ PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Spotykamy się razem podczas happeningu, którego celem jest wsparcie działań na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego!

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
„Dbam o zdrowie psychiczne”
10.10.2021 (niedziela)
godz. 16.00
ul. Piotrkowska 1 przy pl. Wolności

Wydarzenie w formie przejścia pod tematycznymi transparentami
z użyciem motywu przewodniego: żółtej wstążki odbędzie się przy placu
Wolności w dniu 10 października o godzinie 16.00.
W tym miejscu po raz kolejny zostanie podpisana Deklaracja na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie. Na miejscu uczestnikom wręczane będą symboliczne
upominki z przekazem wskazującym na cel wydarzenia. Zaprezentowana zostanie sztuka osób z niepełnosprawnością psychiczną.

Jest to jedno z cyklu wydarzeń, który służy promowaniu zdrowia psychicznego
i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, w tym roku w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
Ważne jest upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysu, w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. Wierzymy, że integracja środowiska i takie społeczne wydarzenia pomogą w zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz przyczynią się do przeciwdziałanie nietolerancji, wykluczeniu i dyskryminacji osób z problemami zdrowia psychicznego.

Obchodom Dnia Zdrowia psychicznego towarzyszyć też będzie seminarium i debata z ekspertami o zdrowiu psychicznym. Udział wezmą przedstawiciele środowiska psychiatrii, służb mundurowych, rodzin osób chorujących i przedsiębiorcy zatrudniający osoby doświadczające kryzysów psychicznych. Porozmawiamy miedzy innymi o wyzwaniach reformy psychiatrii w Polsce a także podsumujemy warsztaty psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży zrealizowane w ramach projektu TRANSFER.
Początek wydarzenia 14.30. Seminarium potrwa do 15.45.
Transmisja on-line na profilu FB TPN:

https://www.facebook.com/events/3088840328053555?ref=newsfeed

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorami wydarzenia są organizacje realizujące w partnerstwie projekt TRANSFER: Lider: TPN w Łodzi, Ja-Ty-My, Fundacja Celeste, Stowarzyszenie „Dla Rodziny”.