Działania społeczne

Stowarzyszenie wspólnie z mieszkańcami podwórek Piotrkowska 38 i 36 rozpoczęło prace społeczne w ramach programu Miasta Łodzi  na przedsięwzięcia związane z gromadzeniem i wykorzystaniem wód opadowych oraz roztopowych, służących ochronie zasobów wodnych dla miasta Łodzi. Prace były okazją do integracji i zabaw dla dzieci. Do tej pory korzystaliśmy z jednego zbiornika 220 litrów, który na przestrzeni 3 lat potwierdził swoją przydatność i użyteczność. Dzięki umowie i wsparciu Wydziału Kształtowania  Środowiska Urzędu Miasta Łodzi zainstalujemy 2 dodatkowe zbiorniki na deszczówkę o łącznej pojemności 1000 litrów, które bardzo przydadzą się do utrzymania założonego w podwórkach ogrodu. Ostateczny wybór rodzaju zbiorników, ich pojemność i lokalizację wybrali mieszkańcy na wspólnym zebraniu roboczym 5 lipca b.r. Ogród z roku na rok powiększa swoją powierzchnię, pozytywnie zmieniając lokalną przestrzeń, klimat zarówno wizualnie jak i społecznie, i z powodzeniem służy także celom aktywizacji i rehabilitacji . Będziemy dzielić się dalszym postępem prac. Link do programu: https://uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/woda/przeciwdzialamy-suszy/dotacja-miejska-mala-retencja/