You are currently viewing XV Forum Organizacji Pacjentów – 11-12 Luty 2021

XV Forum Organizacji Pacjentów – 11-12 Luty 2021

  • Post author:
  • Post category:Wydarzenia

Jak co roku Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej pod kierunkiem ks. Arkadiusza Nowaka zorganizował ogólnopolską konferencję dotyczącą zdrowia – Forum Organizacji Pacjentów. Forum gromadzi ekspertów, decydentów, przedstawicieli organizacji pacjenckich wszystkich dziedzin zdrowia. W tym roku Forum odbyło się w formule on-line, dzięki czemu członkowie Stowarzyszenie mogli wziąć udział w liczniejszym niż zwykle gronie osób. Konferencja odbyła się z aktywnym udziałem Ministra Zdrowia dr Adama Niedzielskiego, Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca w drugim dniu wysłuchaliśmy debaty „Wpływ pandemii Covid-19 na zdrowie psychiczne Polaków” z udziałem m.in. konsultanta krajowego ds. Psychiatrii prof. Piotr Gałeckiego. Konferencja odbyła się  W dniach 11-12 luty z okazji Dnia Chorego przypadającego na 11 lutego oraz Dnia Opiekuna, który zagościł w kalendarzu 12 lutego. https://www.youtube.com/watch?v=jdzJhzt2Hg8