Warsztat psychoedukacyjny temat opieki nad osobami cierpiącymi z powodu chorób otępiennych

  • Post author:
  • Post category:Warsztaty

Warsztat psychoedukacyjny

Zapraszamy do udziału w warsztacie psychoedukacyjnym poruszającym wyjątkowo ważny temat opieki nad osobami cierpiącymi z powodu chorób otępiennych, jest to temat bardzo aktualny, dotyczący osób starszych ale nie tylko, także wielu osób cierpiących z powodu chorób neurologicznych. Szkolenie poprowadzi mgr Sonia Cieślik- psycholog z Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, która w Stowarzyszeniu „Dla Rodziny” prowadziła już warsztat dla zespołu asystentów osób z niepełnosprawnością i spotkał się on z wzajemnie dobrym odbiorem, mającym praktyczne znaczenie w codziennych doświadczeniach opieki.
Uczestnicy warsztatu poszerzą wiedzę nt. objawów i przebiegu chorób otępiennych, poznają stosowane sposoby wspomagania funkcjonowania osoby chorej. Wymienią doświadczenia z zakresu sposobów komunikowania się z chorymi oraz trudności jakie mają sprawując opiekę.


TERMIN: 01.09.2021r.(środa) godz. 16.30-18.00 (2 godz. wykładowe)

Temat: Opieka na osobami chorymi otępiennie, wskazówki dla rodzin i opiekunów.

Osoba prowadząca: mgr Sonia Cieślik – psycholog z Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego

Jak zawsze można będzie zadawać pytania, przedstawić indywidualne sytuacje i przypadki.
Spotkanie odbędzie się tym razem tylko stacjonarnie na miejscu w siedzibie Stowarzyszenia.

Warsztaty odbędą się dzięki projektowi TRANSFER – przeniesienie usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. Projekt finansowany ze środków EFS oraz środków budżetu Państwa Polskiego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER.