Projekt Trzepak

  • Post author:
  • Post category:Wydarzenia

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z ostatnich społecznych działań jakie Stowarzyszenie przeprowadza wraz ze społecznością podwórek Piotrkowskiej 38/36. Osią działań jest trzepak, który nabiera znaczenia już nie tylko jako rzecz użytkowa lecz także artystyczna rzeźba, stanowiąca odniesienie do społecznych relacji: spotkań, zabaw, rozmów. Pomysłodawczynią trzepaka jako środka wyrazu artystycznego i społecznego była Paulina Berczyński – amerykańska artystka polskiego pochodzenia (łodzianka). 
 
Współpraca przy realizacji tego projektu stała się dla mieszkańców, podopiecznych stowarzyszenia okazją do nawiązania kontaktów,  więzów sąsiedzkich oraz nauki organizacji i rozwoju artystycznych oraz technicznych umiejętności. Pozytywne efekty w postaci np. ładniejszej i przyjaźniejszej przestrzeni do życia dostarczają radości i satysfakcji, zwłaszcza, że główne prace przeprowadzane są w najbardziej zaniedbanej, nieremontowanej od dziesiątek lat części tzw. małego podwórka. 

Wszystkie prace sąsiedzkie wykonywane są społecznie a dofinansowanie pozwoliło na zakup niezbędnych materiałów, drobnych roślin oraz zakup usług specjalistycznych jak np. spawanie. Sam trzepak został darowany bezpłatnie i przewieziony przez wolontariusza 😊 Trzepak otrzymał już nowe nogi/podstawy i zostanie pomalowany na wybrany wspólnie niecodzienny kolor. Ostatecznie zawiśnie na nim tkanina będąca dziełem zbiorowym typu pachwork 😊 

Projekt „The Trzepak” realizowany przez społeczność podwórek Piotrkowskiej 36 i 38 w 2023r. Dofinansowany w ramach Miejskiego Programu Mikrograntów 2023: „Małe granty na wielkie działania” z budżetu Miasta Łodzi oraz ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 realizowanego przez Centrum OPUS.