12 lutego Dzień Opiekuna Osoby Chorej

Dziś 12 lutego przypada Dzień Opiekuna Osoby Chorej. Stowarzyszenie „Dla Rodziny” w swojej misji skupia rodziny osób chorujących psychicznie a więc często opiekunów faktycznych osób chorujących. Prowadzimy także program Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, w którym asystentami są osoby zajmujące się pomocą i opieką zawodowo. Asystenci na co dzień towarzyszą osobom z niepełnosprawnością w życiu codziennym, wspierają w drodze ku samodzielności. Pomoc drugiej osoby przywraca możliwości uczestniczenia w życiu społecznym. Praca opiekuna czy to faktycznego np. rodziny, osoby bliskiej, czy zawodowego jest wymagająca ale potrafi być także niezwykle gratyfikująca -pomaganie innym daje wiele satysfakcji i spełnienia. Wszystkim opiekunom i ich podopiecznym życzymy wytrwałości, codziennych sukcesów i dobrego zdrowia.

link do artylułu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej: http://ippez.pl/ogolnopolski-dzien-opiekuna/