Szkolenie dla Asystentów- Pierwsza Pomoc

Umiejętności pierwszej pomocy potrzebne są każdemu, tym bardziej umiejętności z tego zakresu pomocne są w pracy asystenta osoby niepełnosprawnej. 15.05.2023 r. w Fabryce Aktywności Miejskiej mgr Łukasz Szymański żołnierz, na co dzień ratownik medyczny, przeprowadził 5-godzinne szkolenie z zespołem asystentów SDR pracujących w programie AOON- edycja 2023. Omówiono jak udzielić pomocy w sytuacji zadławienia, omdlenia, zatrzymaniu krążenia jak również w jaki sposób opatrzeć rany, oparzenia czy urazy kości, stawów. Mieliśmy możliwość przećwiczenia scen sytuacyjnych na fantomach. Podczas szkolenia była możliwość wymiany doświadczeń Asystentów w pracy z osobami o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności oraz przedstawienia zagrożeń, jakie mogą się pojawiać na ulicy, w instytucjach, ale także w domach prywatnych. Spotkanie zainspirowało zespół Asystentów do podejmowania większej profilaktyki w kontekście zagrożenia zdrowia, uwrażliwiło na wczesne rozpoznawanie niebezpiecznych sytuacji. Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli Asystentom skuteczniej udzielić pierwszej pomocy oraz zachować większy spokój podczas realnego zagrożenia, którego często nie można przewidzieć. 

Dziękujemy Fabryce Aktywności Miejskiej (ul. Tuwima 10) za udostępnienie sali. 

Szkolenie było dodatkowym wkładem w realizowany program AOON- edycja 2023