Konsulatcje z pracownikiem socjalnym Panem Jarosławem Mrozowskim

Zapraszamy na konsultacje indywidualne i spotkanie z pracownikiem socjalnym Panem Jarosławem Mrozowskim. Najbliższy wtorek 31.08., godz 16:30 – 17-30

Temat przewodni : „Świadczenie socjalne zasady przyznawania oraz poza finansowe formy pomocy i Aktywizacji”. 

Możliwość zadawania pytań, przedstawienia indywidualnych przypadków i zagadnień. Spotkanie w ramach programu Transfer w siedzibie Stowarzyszenia ul. Piotrkowska 38. 

Konsultacje odbędą się dzięki projektowi TRANSFER – przeniesienie usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. Projekt finansowany ze środków EFS, w ramach program Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Lider projektu TPN więcej na stronie www.tpn.org.pl