Konkurs na stanowisko psycholog wymiar etatu: 1 (zastępstwo) – Reakrutacja zakończona w dniu 24 kwietnia

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” w Łodzi zaprasza do składania ofert na stanowisko: Psycholog w realizowanym na terenie Łodzi partnerskim projekcie społecznym “Rozwój usług AOON i psychologa” 

Miejsce pracy: praca na miejscu w siedzibie Stowarzyszenia i poza siedzibą 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 

Wskazania dot. umiejętności i predyspozycji: 

Umiejętność opracowania programów aktywizacji osób z niepełnosprawnością 

Umiejętności wykorzystania i przekazania podopiecznym oraz swojemu zespołowi konstruktywnych narzędzi i form wsparcia, służących np. wspieraniu w rozwiązywaniu i przezwyciężaniu kryzysów, wspieraniu w kształtowaniu dobrych relacji rodzinnych, dobrej komunikacji, zaradności itp. 

Umiejętność przekazywania wartości społecznych, chęć działania dla dobra wspólnego.  

Zainteresowania w zakresie zdrowia, rodziny, aktywizacji, rozwoju osobistego i podobne 

Kwalifikacje wymagane (na podstawie regulaminu programu) 

Wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne oraz 

Doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia -minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie powinno być krótsze niż 1 rok. Przeprowadzony podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa – stażystę.(W trakcie podyplomowego stażu zawodowego psycholog uzyskuje ograniczone prawo wykonywania zawodu. Po odbyciu stażu uzyskała prawo wykonywania zawodu psychologa.) 

Oferty można składać osobiście, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania lub drogą elektroniczną przesyłając cv z dopiskiem “Psycholog-rekrutacja 2021”. Mile widziane rekomendacje z poprzednich miejsc pracy. 

Adres: ul. Piotrkowska 38 lok 9U.  

Tel. 42 616 05 16 lub 503773567  

E-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl 

Zapraszamy!