Grupa wsparcia dla rodzin warsztaty 14 kwietnia 2021r.

  • Post author:
  • Post category:Warsztaty

Zapraszamy na warsztaty z asertywności, część II,  które odbędą się o godz: 16:30 do 18:00 

Zapraszamy na II. część warsztatu psychoedukacyjnego, którego tematem będzie trening asertywności. Trening asertywności ma na celu poznanie, czym jest postawa asertywna, uległa i agresywna oraz poszerzenie umiejętności zachowań asertywnych w różnych sytuacjach społecznych. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć zachowania, które stanowią dla nich trudności w relacjach społecznych. Trening asertywności to warsztat składający się z dwóch części. 

Warsztaty poprowadzi psycholog terapeuta Marta Ziętal certyfikowana psychoterapeutka pracująca w podejściu krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu BSFT, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psycholog, trenerka, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, edukatorka seksualna. 

Warsztaty odbędą   się w formie hybrydowej, dla 4 osób przygotowaliśmy miejsce w siedzibie Stowarzyszenia pozostałe osoby zapraszamy na warsztaty w formie online. 

Warsztaty odbędą się dzięki projektowi TRANSFER – przeniesienie usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. Projekt finansowany ze środków EFS, w ramach program Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Lider projektu TPN więcej na stronie www.tpn.org.pl

Link do spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams: 

    http://bit.ly/warszaty_asertywnosci2