Zespół Leczenia Domowego

Zespół opieki i leczenia środowiskowego (domowego) powołany został dla osób chorujących psychicznie, które z powodu choroby maja trudności z korzystaniem z form leczenia dostęppnych poza domem.

W skład zespołu terapeutycznego wchodzi: lekarz psychiatra, psycholog, pracownik socjalny. W roku 2008 stowarzyszenie objęło programem leczenia domowego trzy osoby.


Ta forma oparcia prowadzona była do końca roku 2008.

 

 

Program pn. Zespół Opieki i Leczenia Środowiskowego realizowany jest w roku 2008 (maj - grudzień) przy finansowym wsparciu Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi na podstawie umowy z Zarządem Województwa Łódzkiego.