Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

Masz w sobie siłę

Warsztaty Psychoedukacyjne

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” w oparciu o wieloletnie doświadczenia oraz dzięki wsparciu ze strony Samorządu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego prowadzi program wsparcia i pomocy psychologicznej dla dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego w stanie kryzysu psychicznego oraz ich rodzin, bliskich i opiekunów.  

Zapraszamy osoby z doświadczeniem kryzysu lub choroby psychicznej oraz ich rodziny i opiekunów do kontaktu w sprawach, trudnościach związanych z obszarem zdrowia psychicznego.   

W ramach programu m.in. oferujemy indywidualne konsultacje i pomoc psychologiczną oraz  zachęcamy do udziału w cyklu warsztatach psychoedukacyjnych, które prowadzone będą zarówno przez psychologów, jak i terapeutów oraz lekarzy psychiatrii. W Stowarzyszeniu od lat działa także grupa wsparcia rodzin. Kontakt z nami czy to w formie indywidualnej czy podczas warsztatów pozwoli na wymianę doświadczeń i uzyskanie wsparcia i porad od osób, które same przeszły przez trudności i kryzysy związane z chorobą psychiczną bliskiej osoby.   

Konsultacje indywidualne i pomoc psychologiczna prowadzona jest przez psychologów Stowarzyszenia: 

Katarzyna Siedlecka – psycholog Stowarzyszenia „Dla Rodziny” 

Anna Niewiadomska – psycholog (od 01.08.2022) 

Zobacz terminy i tematy warsztatów: kliknij tutaj 

Zapraszamy do kontaktu i spotkania: 

telefon: 42 616 05 16, kom. 503 773 567 

e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl 

lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia pn.-pt  9.00-18.00 przy ul. Piotrkowskej 38, parter w głębi podwórka, prawa oficyna.  

Prosimy o wcześniejsze umówienie spotkań i konsultacji, to umożliwi zarezerwowanie nam czasu na Państwa potrzeby.

 Informacje o programie: 

Program ma na celu zarówno profilaktykę problemów zdrowia psychicznego, jak i pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Warsztaty psychoedukacyjne i indywidualne konsultacje psychologiczne prowadzone będą w okresie od lipca do grudnia 2022r, dla 30 dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego w stanie kryzysu psychicznego oraz ich bliskich, którzy szukają odpowiedzi jak rozpoznawać przejawy kryzysu i wspierać osobę w poradzeniu sobie z nim. Warsztaty i konsultacje będę odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Piotrkowskiej 38. Do prowadzenia warsztatów zapraszamy psychologów, psychoterapeutów oraz lekarzy psychiatrii mającymi doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie i osobami chorującymi psychicznie. Pomocy i wsparcia udzielą także wolontariusze – rodziny i członkowie Stowarzyszenia, osoby, które same doświadczyły i poradziły sobie z kryzysem lub były jego świadkiem. 

Warsztaty będą odbywały się co 2 tygodnie, wraz z potwierdzaniem tematów i terminów przez specjalistów będziemy informowali na stronie www i profilu FB Stowarzyszenia. Przeprowadzone zostaną m.in. następujące tematy warsztatów: Rola dobrej komunikacji w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, trening asertywności, znaczenie psychoedukacji i terapii w zapobieganiu nawrotom chorób psychicznych, radzenie sobie ze stresem i lękiem, wyznaczanie i realizacja celów, profilaktyka zdrowia psychicznego.

 Szacuje się, że 1/4 osób może doświadczyć w ciągu życia kryzysu psychicznego, który jest ujmowany jako stan zakłócenia równowagi psychicznej przekraczający możliwość samodzielnego poradzenia sobie sposobami dotychczas znanymi przez daną osobę. Do pojawiania się kryzysów przyczyniają się m.in. liczne wyzwania dnia codziennego, stres, pośpiech, różne czynniki zakłócające bezpieczeństwo własne i bliskich. Kryzys ma wiele twarzy- może pojawić się np. w reakcji na stratę, na nieprzewidzianą sytuację lub chorobę, przy zmianie miejsca pracy, zamieszkania, w sytuacji narastającego konfliktu. Towarzyszy mu wiele emocji (np. smutek, złość, lęk) i myśli (np. ,,Nie dam rady”), które utrudniają działanie, obniżają motywację, mogą stać się punktem spustowym dla zaburzeń psychicznych. Dlatego ważne jest, by szukać wsparcia, korzystać z pomocy psychologa, psychiatry, uczyć się mówić o emocjach, trudnościach, tak by szybciej zażegnać istniejący kryzys i wyjść z niego silniejszym, dojrzalszym. 

Zadanie finansowane jest z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. 

Okres realizacji: 01.07.2022 -31.12.2022r.

 


Stowarzyszenie można wspierać przesyłając darowiznę lub 1% podatku. Dziękujemy!

Nr KRS: 0000207011

Nr konta bankowego:

25 1500 1038 1210 3007 7890 0000

Bank BZ WBK oddział Łódź