Zapraszamy do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Opiekuńcza Łódź 2017-2019

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

projekt „Opiekuńcza Łódź 2017-2019”

Zapraszamy osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  zamieszkałe na terenie miasta Łodzi, do udziału w projekcie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w ramach projektu realizowanego przez MOPS (lider) „Opiekuńcza Łódź” finansowanego ze środków EFS.

Z usług asystenta będĄ mogły skorzystać 24 osoby – osoby dorosłe oraz dzieci. Nabór do uczestników projektu prowadzony jest od 2 października i będzie trwał do wyczerpania wyżej wskazanego limitu miejsc.  Projekt "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" jest odpowiedzią na szczególnie trudną sytuację osób chorujących i ich rodzin w zakresie prawidłowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych 
w swoim środowisku. Zadaniem asystenta jest wspieranie i pobudzenie aktywności osoby chorującej, wsparcie i pomoc w codziennych czynnościach związanych 
z dojazdami, rehabilitacją, uczestnictwem w życiu
towarzyskim i kulturalnym i inne działania mające na celu poprawę funkcjonowania. Projekt prowadzony będzie 
w okresie od października 2017r do października 2019r.a więc przez okres najbliższych dwóch lat. Usługa asystenta jest nieodpłatna i obejmuje wizyty w domu podopiecznego i spędzanie z nim czasu średnio 2-3 razy w tygodniu po 2-4 godziny.

Asystenci oraz uczestnicy programu korzystają z fachowej pomocy psychologa. Program oparty jest o doświadczenia w realizacji projektu Asystent ON narzędziem rehabilitacji społecznej ON  realizowanego przez Stowarzyszenie Dla Rodziny w latach 2015-2017.

Osoby, zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta, prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy.

adres: Łódź, ul. Piotrkowska 38 lok 9U parter, prawa oficyna,  w godz.9.00-16.00,

tel.: 42 616 05 16,

e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl,

Program Finansowany ze środków Unii Europejskiej EFS

nazwa działania dla osi: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym