Uczestniczyliśmy w ogólnopolskich spotkaniach liderów organizacji pacjentów i Gali św. Kamila Warszawa, 10-11 lutego 2010

Debata liderów z ministrem zdrowia

 

Spotkanie przedstawicieli władz z liderami organizacji pacjenckich miało formę debaty w której uczestniczyli: Marek Twardowski - Wiceminister Zdrowia, Jakub Szulc  - Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Zdrowia oraz Jacek Paszkiewicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Na wstępie poruszone  zostały zagadnienia związane z zasadami prowadzenia polityki lekowej Ministerstwa Zdrowia. Uczestniczący w debacie liderzy organizacji pacjentów mieli okazję do zadania pytań przedstawicielowi Ministerstwa Zdrowia i prezesowi NFZ oraz zwrócenia uwagi na najpilniejsze problemy z jakimi borykają się w swojej codziennej działalności. Andrzej Warot - Prezes Związku POL-FAMILIA (skupiającego stowarzyszenia działające w obszarze zdrowia psychicznego) dopytywał się o dalszy los Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który to program wprowadzany jest w Polsce od przeszło 16 lat! Ministera Marek Twardowski poinformował, że Program został podpisany przez Radę Ministrów i będzie realizowany jeszcze w 2010 roku.

 

 

Wykłady
Drugiego dnia przedstawiciele organizacji w uczestniczyli w sesji wykładowej na którą składały się: wystąpienie przedstawiciela biura Rzecznika Praw Pacjenta, dotyczące praw pacjenta zapisanych w  ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku, wykład dr Doroty  Karkowskiej  p.t. Bezpieczeństwo pacjenta. Poszukiwanie polskiego modelu rekompensaty szkód; wykład dr Pawła Trzcińskiego pt. Edukacja Zdrowotna. Program - Żyj zdrowo oraz prezentacja Magdy Bojarskiej dotyczącą działalnością Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

 

Gala św. Kamila

 

Gala św. Kamila - ks. Arkadiusz Nowak

Niezwykłym elementem spotkań jest zawsze możliwość uczestniczenia w Gali św. Kamila - ceremonii wręczania nagród osobom i instytucjom, które -jak piszą organizatorzy Gali - w sposób szczególny przyczyniają się do budowania kultury miłosierdzia, akceptacji i solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami.

Nagroda w b.r. przyznana została po raz piąty z  okazji obchodzonego 11 lutego Światowego Dnia Chorego. Światowy Dzień Chorego jest obchodzony 11 lutego od 1993 roku. Został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 roku - w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na jego życie.

Niezwykle uroczysta i wzniosła Gala odbyła w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich.  Uczestników uroczystości przywitał Prymas Polski abp Henryk Muszyński. Wśród znamienitych gości znaleźli się m.in.  wiceminister zdrowia Jakub Szulc, wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński oraz przedstawiciele Sejmu i władz publicznych

Każdego roku nagroda przyznawana jest w innej dziedzinie medycyny. W roku 2010 została przyznana za opiekę nad matką i dzieckiem. ( W roku 2005 w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego nagrodę odebrał Andrzej Warot - Związek POL-FAMILIA)

Laureatemi zostali:  dyrektor Kliniki Położnictwa i Kliniki Zdrowia Kobiety w Szpitalu Medicover w Warszawie, prof. Krzysztof Tomasz Niemiec - za "wieloletnie zaangażowanie w tworzenie i wdrażanie w Polsce światowych standardów opieki medycznej nad kobietami zarażonymi HIV i ich dziećmi oraz za życzliwość i serce okazywane pacjentkom w codziennej pracy". Prof. Jadwiga Moll oraz prof. Jacek Moll za "wieloletnią ofiarną służbę dla dobra chorych dzieci, godną naśladowania szlachetną postawę lekarza oraz całokształt dorobku naukowego". Alicja Szewczyk za "codzienny trud pracy pielęgniarskiej, zaangażowanie i działania edukacyjne w dziedzinie diabetologii dziecięcej". Fundacja "Rodzić po Ludzku" za "wieloletnią działalność Fundacji, nacechowaną determinacją w dążeniu do poprawy sytuacji rodzących matek i ich dzieci i znane akcje edukacyjne". Fundacja "Pro-Vita" za "nieprzeciętne zaangażowanie i podjęcie trudu walki o godne warunki życia samotnych matek i ich dzieci oraz skuteczność w realizowaniu swojej misji", Stowarzyszenie "Po pierwsze rodzina" za "ofiarną, codzienną pracę dla dobra ciężko chorych dzieci i ich rodzin. W kategorii środki publicznego przekazu oraz twórcy życia publicznego, promujący edukację zdrowotną i społeczną, nagrodzono Katarzynę Pinkosz za "osobiste i twórcze zaangażowanie w propagowanie wiedzy o zdrowiu matki i dziecka, wyróżnienia otrzymały: Joanna Szulc za "promowanie wiedzy o zdrowiu matki i dziecka" oraz Małgorzata Foremniak za "miłość do bliźniego, osobiste zaangażowanie i empatię wobec cierpiących dzieci oraz godną naśladowania szlachetną postawę wolontariusza".

Przyznano także wyróżnienia i nagrody specjalne dla: Fundacja TVN "Nie jesteś Sam"
za "wieloletnie szlachetne zaangażowanie w realizację projektów dla dobra dzieci; Fundacja "Porozumienie bez Barier" i Danuta Postolska za "profesjonalizm warsztatu dziennikarskiego, wieloletni osobisty i twórczy wkład w edukację zdrowotną oraz wrażliwość na los chorych".

 

więcej informacji: www.prawapacjenta.eu