Narodowy Program Zdrowia Psychicznego

 

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego będzie realizowany w latach 2011-2015. Głównym jego celem jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, a także zapewnienie osobom z takimi zaburzeniami dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych form wsparcia i pomocy, które umożliwią im życie w rodzinie i społeczeństwie.

 

Program ma także przyczynić się do rozwoju badań naukowych i tworzenia systemu informacji koniecznych do skutecznego zapobiegania zaburzeniom psychicznym. Zgodnie z zapisami NPOZP samorządy województw do grudnia 2011 roku powinny m.in. opracować Regionalne programy ochrony zdrowia psychicznego.

 

Poniżej zamieszczamy link do publikacji: Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego:

 

link