Nabór na stanowisko psychologa 0,25 etetu do projektu AOON w ramach projektu "Opiekuńcza Łódź"

W związku ze zwiększeniem zakresu realizcaji usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej  w projekcie pt. „Opiekuńcza Łódź”, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie jako Partner numer 1, w ramach Poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania CV na stanowisko: psycholog w projekcie AOON.

 

Do zadań psychologa zadania AOON należy m.in.:

Praca z asystentami AOON nad doborem metod pracy, monitoring, superwizja

Opracowanie kontraktu, IPD

Ewaluacja działań

Praca z Uczestnikami projektu

Praca z rodziną i otoczeniem UP

Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości,

 

Nabór zakończony w dniu. 01.02.2018r.