MAŁY 1%...to niemałe wsparcie. Dziękujemy!

Przypominamy, że 1% podatku należnego z rocznego rozliczenia podatku dochodowego można podarować organizacji pożytku publicznego. W 2016 r. (z podatku za rok 2015) po raz pierwszy mieliśmy prawo do takiego wsparcia. Otrzymane środki przeznaczone zostały na dofinansowanie naszych działań statutowych:

- dofinansowanie stanowisk pracy chronionej (dla 5 osób)

- zakup komputera do prgramu "Trener Pracy"

- organizacja warsztatów psychoedukacyjnych "Zdrowa Rodzina"

- zakup artykułów wykorzystanych w czasie kampanii "Schizofrenia-otwórzcie drzwi"( m.in. 7. Biegu Solidarności)

- zorganizowanie spotkań typu superwizja dla zespołu terapeutycznego

- dofinansowanie programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej

W  TYM  ROKU  PONOWNIE  ZWRACAMY  SIĘ  O WSPARCIE  NASZYCH  DZIAŁAŃ. NIECH 1% ZNÓW ZAPROCENTUJE!

MOŻESZ  NAM  PODAROWAĆ  1%  KRS STOWARZYSZENIA: 0000207011