Kurs na Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz do udziału w: Kursie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,który prowadzony będzie przez Szkołę Samorządu Województwa Łódzkiego CKU od września 2018r. Kurs trwa dwa semestry, jest nieodpłatny, kończy się dyplomem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.). Uczestnicy kursu będą mieli możliwość odbycia praktyk w naszym Stowarzyszeniu „Dla Rodziny" w ramach realizowanych programów Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.
Dokumentację rekrutacyjną można już składać w siedzibie szkoły przy ul. Wielkopolskiej 70/72 tel.: 42 651 69 93. Zapraszamy! link: Kurs_AON_2018/2019