Krakowscy terapeuci na warsztatach w Jedliczach


W miniony weekend (22-23 maja b.r.) terapeuci współpracujący z naszym stowarzyszeniem uczestniczyli w warsztatach w ramach edukacyjnego programu „Droga do siebie”. Program, w którym od początku bierze udział Stowarzyszenie "Dla rodziny" -  skierowany jest do osób chorych na dwa główne typy psychoz: schizofrenię oraz chorobę afektywną dwubiegunową (maniakalno-depresyjną) oraz ich bliskich. Program opiera się na idei przymierza terapeutycznego, które jest podstawą relacji psychoterapeutycznej. Głównym celem jest uświadomienie wszystkim stronom przymierza terapeutycznego- choremu, jego rodzinie i bliskim oraz specjalistom- że o powodzeniu terapii decyduje ich wzajemna współpraca.

Warsztaty kierowane były do psychologów i lekarzy pracujących z osobami chorującymi psychicznie i ich rodzinami. Zajęcia prowadzli znani i uważani za największe autorytety w dziedzinie terapii rodzin w Polsce terapeuci:  prof. Bogdan de Barbaro oraz dr Krystyna Ostoja-Zawadzka z Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy warszatów przyjechali do Jedlicz z całej Polski. Gościem specjalnym dwudniowych zajęć był Andrzej Warot - prezez Ogólnopolskiego Związku POL-FAMILIA.

Uczestnicy podkreślali, że idea programu oraz spotkania w formie superwizji są pomocne w ich codziennej pracy terapeutycznej i wyrażali dalszą potrzebę spotkań i pracy nad wybranymi problemami.  Nie przypadkowo zostało wybrane miejsce warszatatów: Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny "KŁOS" działa na zasadach firmy społecznej i prowadzi miejsca pracy, staży oraz szkoleń zawodowych dla osób po przebytym kryzysie psychicznym.

Zajęcia zorganizowane zostały przez agencję EDELMAN z Warszawy. Było to pierwsze spotkanie z cyklu szeregu działań zaplanowanych w roku 2010. W kolejnychetapach realizacji programu zorganizowane zostaną m.in. kolejne superwizje dla terapeutów, warsztaty dla rodzin, uruchomiona zostanie strona internetowa projektu.

 

pch.