Biblioteka Stowarzyszenia

Przy Stowarzyszeniu działa biblioteczka specjalistyczna. Oto pozycje, które możesz tam wypożyczyć:

 

 

1. Czernikiewicz Andrzej, „Jak żyć ze schizofrenią” Poradnik dla pacjentów i ich rodzin.

2. Kępiński Antoni „Schizofrenia”,Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013

3. Kępiński Antoni „Lęk”, Wydawnictwo Sagittarius, Warszawa 1992 r.

3. Kolędy niebiańskim piórem pisane + 2 CD Wydawnictwo Sfinks, Częstochowa

4. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Poradnik RPO, Warszawa 2013

5. Lauveng Arnhild „Byłam po drugiej stronie lustra”Wygrana walka ze schizofrenią.

6. Niepełnosprawność, zagadnienia, problemy, rozwiązania II/2012 (3) red. Wojciech Skiba, Aleksandra Perchli-Włosik PFRON, Warszawa 2012

7. Nowe horyzonty Przewodnik po społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonym. Jan Jonker, Agata Rudnicka, Janusz Reichel, Centrum Strategii Rozwoju IMPACT, Łódź 2011

8. Skarżyński Jerzy, „Biegiem przez życie”, MEGA SPORT, Szczecin 2006

9. Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce. Raport RPO, Warszawa 2014

10. Osoba do zatrudnienia, M. Wierciszewski, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Warszawa 2003

11. Trening metapoznawczy. Dla osób ze schizofrenią. Stefan Moritz, Tood S. Woodward, Łukasz Gawęda, Fundacja Concordia. 2014

12. W trosce o zdrowie psychiczne. Ogólnopolski informator dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie. oprac. Hubert Kaszyński, Kraków 2004

13. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II – podręcznik dobrych praktyk, oprac. Monika Bartosiewicz-Miziołek, PFRON, Warszawa 2013

14. Kępiński Antoni „Lęk”, Wydawnictwo Sagittarius, Warszawa 1992 r.

15. Film DVD Rok 1863” (1922 r.) reż. Edward Puchalski, Edycja specjalna Filmoteki Narodowej.

16. Film DVD 2 płyty „Pan Tadeusz” (1928 r.) reż. Ryszard Ordyński, Edycja specjalna Filmoteki Narodowej.