Aktywni na rynku pracy 2012-2013

Zapraszamy do udziału w programie "AKTYWNI NA RYNKU PRACY"

 

Stowarzyszenie "Dla Rodziny" wraz z warszawską Fundacją  "Hej Koniku" w ramach środków PFRON w roku 2012 kontynuuje  realizację programu pt. AKTYWNI NA RYNKU PRACY - trener Pracy narzędziem wyrównywania szans  osób niepełnosprawnych, którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w zdobyciu doświadczenia zawodowego i podjęcia zatrudnienia na szeroko rozumianym wolnym rynku pracy.

 

Rozpoczynamy rekrutację do drugiego etapu projektu, który realizowany będzie od kwietnia 2012 do marca 2013

 

 

 

Program będzie realizowany do marca 2014r. i weźmie w nim udział łącznie 24 uczestników. Wciąż jeszcze można zgłaszać się do projektu.

 

Osoby zakwalifikowane do projektu będą miały zapewnione wsparcie zespołu, w tym m.in.:

 

Konsultacje i wsparcie:

  • doradcy zawodowego
  • psychologa
  • trenerów pracy
    Udział w warsztatach

Warunki udziału w programie:

 

1. Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym.

2. Wiek od 18 do 64 lat.

3. MIejsce zamieszkania: województwo łódzkie.

4. Brak aktualnego zatrudnienia.

5. Chęć podjęcia zatrudnienia.

 

- usługi trenera pracy - pomoc w znalezieniu pracodawcy/praktyk/staży i wyborze stanowiska pracy w oparciu o przygotowany  wspólnie z doradcą zawodowym IPD; pomoc w adaptacji na stanowiska pracy i adaptacji społecznej w miejscu pracy; pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;

- usługi doradcy zawodowego oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego - w ich ramach  ocena kwalifikacji zawodowych, ustalenie indywidualnej ścieżki aktywności; ćwiczenie umiejętności praktycznych i kompetencji pracowniczych, pomoc w uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych;

- wsparcie psychologiczne -  wzmocni poczucie wartości osobistej, umiejętności społeczne i zmotywuje do podjęcia wysiłku w kierunku zatrudnienia - grupy wsparcia, konsultacje indywidualne.


Osoby zakwalifikowane do projektu wezmą udział w warsztatach szkoleniowych oraz będą miały możliwość w stażach w stowarzyszeniu i otrzymają wsparcie w podjęciu zatrudnienia  na wolnym rynku pracy.

 

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do koordynatora projektu. Informacje można uzyskać poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie stowarzyszenia.

 

Zachęcamy pracodawców do kontaktu z nami:

 

 

 

Siedziba  stowarzyszenia:

ul. Św. Jerzego 10/12 (Budynek Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki)

pok.208, II piętro

godziny pracy: pn-pt w godz. 10.00-15.00

www.dla_rodziny.free.ngo.pl

 

 

Koordynator projektu: Piotr Chuchler

email: dla_rodziny.free.ngo.pl

tel: 42 616 05 16