Aktualności

 • Konferencja z okazji 5 -lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

  Organizacje społęczne, przedstawiciele instytucji i urzędów z całej  Polski spotkały się w Lublinie 27 października 2017r. na konferencji poświęconej tematyce rehabilitacji i niepełnosprawności. Stowarzyszenie "Dla Rodziny" także uczestniczyło w konferencji. Uczestników gościł Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL, a organizatorem był Państwowy Furndusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON oraz  Mnisterstwo Pracy i Polityki Społecznej. Prelegencji poruszyli zagadnienia aktywizacji zawodowej, społecznej, mówiono o projektowaniu uniwersalnych, znoszeniu barier architektonicznych w kontekście podpisania przez Polskę w 2012r. konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  Link do relacji: Konferencja 5.Lat Konwencji ON


 • Zapytanie ofertowe dotyczące naboru Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej

  Stowarzyszenie „Dla Rodziny" w Łodzi zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym związanym z naborem Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej  w ramach realizowanego w okresie.02.10.2017r.-31.10.2019r.  projektu „Opiekuńcza Łódź". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Lider Projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Priorytet:IX Włączenie społeczne. Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

  Treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi pod adresem internetowym Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Osi VIII Zatrudnienie i IX Włączenie Społeczne: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/zapytania-ofertowe

   

 • Zapraszamy do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Opiekuńcza Łódź 2017-2019

  ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  projekt „Opiekuńcza Łódź 2017-2019”

  Zapraszamy osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  zamieszkałe na terenie miasta Łodzi, do udziału w projekcie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w ramach projektu realizowanego przez MOPS (lider) „Opiekuńcza Łódź” finansowanego ze środków EFS.

  Z usług asystenta będĄ mogły skorzystać 24 osoby – osoby dorosłe oraz dzieci. Nabór do uczestników projektu prowadzony jest od 2 października i będzie trwał do wyczerpania wyżej wskazanego limitu miejsc.  Projekt "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" jest odpowiedzią na szczególnie trudną sytuację osób chorujących i ich rodzin w zakresie prawidłowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
  w swoim środowisku. Zadaniem asystenta jest wspieranie i pobudzenie aktywności osoby chorującej, wsparcie i pomoc w codziennych czynnościach związanych
  z dojazdami, rehabilitacją, uczestnictwem w życiu
  towarzyskim i kulturalnym i inne działania mające na celu poprawę funkcjonowania. Projekt prowadzony będzie
  w okresie od października 2017r do października 2019r.a więc przez okres najbliższych dwóch lat. Usługa asystenta jest nieodpłatna i obejmuje wizyty w domu podopiecznego i spędzanie z nim czasu średnio 2-3 razy w tygodniu po 2-4 godziny.

  Asystenci oraz uczestnicy programu korzystają z fachowej pomocy psychologa. Program oparty jest o doświadczenia w realizacji projektu Asystent ON narzędziem rehabilitacji społecznej ON  realizowanego przez Stowarzyszenie Dla Rodziny w latach 2015-2017.

  Osoby, zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta, prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy.

  adres: Łódź, ul. Próchnika 7 lokal 18 U prawa oficyna domofon 45 w godz.9.00-16.00, (od listopada 2017, ul. Piotrkowska 38 prawa oficyna parter)

  tel.: 42 616 05 16,

  e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl,

  Program Finansowany ze środków Unii Europejskiej EFS

  nazwa działania dla osi: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


 • Wakacyjne spotkanie w Toruniu

  18 sierpnia w Toruniu zaprezentował się Harcerski Zespół Artystyczny "Krajki" z Łodzi. Koncert pod tytułem "Ach, jak przyjemnie" na który złożyły się popisy wokalne i taneczne m.in. piosenka z filmu "Zapomniana melodia", którą śpiewały dwie gwiazdy przedwojennego polskiego kina -torunianka Helena Grossówna i łodzianka-Jadwiga Andrzejewska, stał się okazją do miłego spotkania integracyjnego stowarzyszeń samopomocowych z różnych miast. Organizatorem imprezy, która miała miejsce na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy było łódzkie Stowarzyszenie "Dla Rodziny" i Toruńskie Stowarzyszenie "Współpraca". Gośćmi spotkania, które miało charakter pikniku rodzinnego, byli podopieczni toruńskiego stowarzyszenia oraz ich rodziny a także przedstawiciele organizacji pomocowych, działających na rzecz zdrowia psychicznego z Łodzi, ("Dla Rodziny") Torunia (Współpraca") i Bydgoszczy ("Klub Wsparcia Psychicznego").  W miłej plenerowej atmosferze przy poczęstunku, przygotowanym przez podopiecznych ŚDS, mogliśmy podzielić się doświadczeniami i uwagami na temat sytuacji osób z problemami psychicznymi, na temat programów wspierających egzystencję i rozwój takich osób. Impreza była przygotowana niezwykle starannie, co jest zasługą Pani Marzeny Wolskiej-kierownika ŚDS i kierowanego przez nią zespołu.

  "Krajki" zaprezentowały się zachwycająco, publiczność słuchała i oklaskiwała a nawet spontanicznie przyłączała się do tanecznych popisów. Dziękujemy zespołowi za przyjęcie zaproszenia i piękny, radosny występ, który umilił czas podopiecznym ŚDS i ich rodzinom a dla nas był okazją do pochwalenia się urodą i talentem młodych łodzianek z zespołu, który lubimy i z którym od lat współpracujemy. Miłe spotkanie w ogrodzie Stowarzyszenia "Współpraca" było też okazją do zaprezentowania krótkiego wspomnienia o wielkich gwiazdach ekranu-Helenie Grossównie i Jadwidze Andrzejewskiej, przygotowanego przez Klub Miłośników PKP oraz ciekawostek o historii Torunia m.in. dworku hrabiego Rubinkowskiego - obiektu użytkowanego przez toruńskie stowarzyszenie. Dało też możliwość członkom Związku Stowarzyszeń "Pol-Familia" omówienia problemów ważnych dla środowiska osób z niepełnosprawnością psychiczną a także posmakowania miłego wakacyjnego relaksu.

  Piękny koncert "Krajek", smaczny poczęstunek, piękne otoczenie, słoneczna pogoda i możliwość spotkania z przyjaciółmi sprawiły, że ten dzień tegorocznego lata zapisze się na długo w naszej pamięci. Przypominać nam będzie o tym niezwykły prezent-okazała figurka anioła-symbolu Torunia, którą wręczył prezesowi Piotrowi Chuchlerowi przedstawiciel gospodarzy. Drugą figurkę aniołka dostały "Krajki" wraz z życzeniami sukcesów i ponownym zaproszeniem do Torunia.


 • PRZERWA WAKACYJNA

  Informujemy, że w związku z sezonem urlopowym siedziba Stowarzyszenia "Dla Rodziny"nie będzie czynna w dniach 01-09 sierpnia 2017 r. ( pilne sprawy proszę zgłaszać w czasie dyżuru 03 lipca w godz: 10.00-14.30 lub na pocztę elektroniczną: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl) Odpoczywamy i życzymy wszystkim miłych wakacji!


 • Wsparcie dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych

  Przeczytaj artykuł PAP: Minister K. Michałkiewicz: Chcemy, żeby nepełnosprawni wiedzieli o zmianach w prawie

  23 maja 2017r. w Sejmie RP odbył się II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez POPON.

  W kongresie wziął udział prezes PFRON Robert Kwiatkowski, który przedstawił program planowanych zmian w pracach PFRON. Prezes zapowiedział usprawnienia w wielu obszarach zarówno dla pracodawców korzystających z systemu dofinansowań jak i osób niepełnosprawnych.  Priorytetem polityki obecnych władz  funduszu jhest usprawnienie dziłalności poprzez wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentacji oraz nastawienie na współporacę. Uwagę zwróciła wyjątkowo pozytywna atmosfera i niespotykane dotąd nastawienie władz PFRON i Prezesa Funduszu do wspólnego działania i rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych i pracodawcó korzystająccyh z funduszu. Zapowiedziano uproszczenie procedór, ograniczenie biurokracji by pracodawcy nie bali się zatrudniać osób niepełnosprawnych z przyczyn formalnych, ścisłą współpracę z gospodarką w zakresie zachęcania do zatrudniania osób niepełnosprawnych, kontynuaowanie dobrych sprawdzonych i już istniejących rozwiązań. Za te deklaracje trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w realizacji tak ambitnych zamierzeń!

   

  Konferencja POPON 23_05_2017 Sejm RP

  W kongresie wziął udział Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wiceminister MPiPS Krzysztof Michałkiewicz oraz Urszula Rudnicka (MPiPS), Jan Zając Prezes POPON. Kongres zakończył się przyjęciem postulatów dostępnych na stronie POPON.


 • 1 cenny %, który pomaga - KRS 0000207011

  Zwracamy się do wszystkich, którzy cenią nasze działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego i pomocy osobom chorującym, integracji rodzin, aby w tym roku przekazali nam 1% swojego podatku, wystarczy wpisać numer KRS 0000207011.

   

  W tym roku plaujemy dofinansować przede wszystkim utworzenie Nowej Siedziby Stowarzyszenia. Od wielu lat Stowarzysenie tuła się i przenosi z miejsca na miejsce. W roku 2017 planujemy i wyrażamy nadzieję, że znjadziemy trwałe miejsce na potrzebne działania. Potrzebujemy lokal około 80 m na parterze z dostępem dla osób z niepełnosprawnością ruchową, z salą warsztatową. W nowej siedzibie uruchomimy zajęcia dzienne, realizowany będzie program psychoedukacyjny "Zdrowa Rodzina", programy aktywizacji zawodowej, program Asystent ON, powstaną stanowiska pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Liczymy na Waszą pomoc!

   

  Dzięki Waszej ofiarności, w roku 2016 mogliśmy przeprowadzić mały remont oraz dofinansować program edukacyjny "Zdrowa Rodzina". Niewielką część środków przeznaczyliśmy na częściowe opłacenie kosztów wyjazdu integracyjnego Święty Krzyż.  Złotówki, które znalazły się na naszym koncie dzięki darczyńcom, pomogły też w realizacji programów Trener Pracy i Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

   

  Sama procedura jest obecnie wyjątkowo prosta – wystarczy, że w składanym zeznaniu rocznym wskażemy organizację, którą chcemy wesprzeć – podajemy jej nazwę : Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Dla Rodziny"  i numer KRS 0000207011, a 1% podatku przekazuje stowarzyszeniu naczelnik urzędu skarbowego.


 • Dziękujemy za 1 cenny %, który pomaga!

  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali swój 1% na działalność Stowarzyszenia "Dla Rodziny" w roku biężaacym oraz w latach poprzednich.

   

  W roku 2017 najpilniejszą potrzebą jest dofinansowanie tworzenia i utrzymania nowej siedziby Stowarzyszenia. Od wielu lat Stowarzysenie przenosi się z miejsca na miejsce. W roku 2017 planujemy i wyrażamy nadzieję, że znjadziemy trwałe miejsce na potrzebne działania. W nowej siedzibie uruchomimy zajęcia dzienne, realizowany będzie program psychoedukacyjny "Zdrowa Rodzina", programy: aktywizacji zawodowej ON i program Asystent ON, kóre cieszyły się bardzo dobrą oceną osób korzystających, środki 1% wspierają również Fundusz Aktywizacji Zawodowej ON w ramach którego dofinansowane są stanowiska pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w Stowarzyszeniu . Dziękujemy za Państwa pomoc!

  zakonczenie programu asystent

  Dzięki Waszej ofiarności, w roku 2016 mogliśmy przeprowadzić mały remont oraz dofinansować program edukacyjny "Zdrowa Rodzina". Niewielką część środków przeznaczyliśmy na częściowe opłacenie kosztów dwudniowego wyjazdu integracyjnego Święty Krzyż.  Złotówki, które znalazły się na naszym koncie dzięki darczyńcom, pomogły też w realizacji programów Trener Pracy i Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

  Sama procedura jest obecnie wyjątkowo prosta – wystarczy, że w składanym zeznaniu rocznym wskażemy organizację, którą chcemy wesprzeć – podajemy jej nazwę : Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Dla Rodziny"  i numer KRS 0000207011, a 1% podatku przekazuje stowarzyszeniu naczelnik urzędu skarbowego.


 • Nowe badanie rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - "Barometr Pracy 2017"

  Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym badaniem rynku pracy  i prognozami Ministerstwa pn. "Barometr Pracy 2017" :

   

  link: http://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2017/Raport_polski.pdf


 • XXV Światowy Dzień Chorego

  Światowy Dzień Chorego, przypadający tradycyjnie we wspomnienie objawień Matki Bożej z Lourdes, 11 lutego, to okazja do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację chorych i cierpiących. Jednocześnie – jak pisze Ojciec Święty Franciszek w orędziu na ten dzień – jest to zachęta dla tych, którzy poświęcają się na rzecz chorych „do dziękowania za otrzymane od Pana powołanie towarzyszenia chorym braciom”. A oto słowa papieża Franciszka:

  Z okazji XXV Światowego Dnia Chorego ponawiam moją modlitewną solidarność i poparcie dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich mężczyzn i kobiet konsekrowanych zaangażowanych w posługę chorym i cierpiącym; dla instytucji kościelnych i świeckich, które działają w tym obszarze; a także dla rodzin, które z miłością opiekują się swoimi chorymi krewnymi. Wszystkim życzę, aby byli zawsze radosnymi znakami obecności i miłości Boga.

   

  Obchody Światowego Dnia Chorego orgaznizuje w Polsce każdego roku Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie: http://www.prawapacjenta.eu/


 • Spotkanie Walentynkowe!!!

  Znalezione obrazy dla zapytania serduszko graficzne

  Wszystkich, których serca nie są obojętne i chcieliby spędzić miłe popołudnie w atmosferze, jaką potrafi stworzyć tylko Amor,  zapraszamy na spotkanie walentynkowe w Bibliotece Miejskiej na parterze.

  14 LUTEGO, GODZ. 15.00 BIBLIOTEKA (ul. Próchnika7)


 • Trener Pracy - narzędziem aktywizacji osób niepełnosprawnych

  Zapraszamy do korzystania z prgramu "Aktywni na Rynku Pracy" - trener pracy narzędziem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w okresie realizacji:  01.04.2016-31.03.2017. Jest to kolejna seria działań na rzecz zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.  Doświadczenie, zdobyte w czasie realizacji trzech poprzednich programów, czyni działania trenerów pracy coraz bardziej skutecznymi.

  Szczegółowe informacje - w zakładce PROJEKTY . Zapraszamy kandydatów do udziału. Projekt trwa do końca marca 2017r.

   

  Łódź ul. Próchnika 7, wejście z bramy prawa oficyna, domofon 77.

  kontakt tel.: 42 616 05 16

  e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl

   

  Projekt Aktywni na Rynku Pracy - Trener Pracy narzędziem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych realizowany jest dzięki środkom pochodzącym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON

   

  Link do badania rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - "Barometr Pracy 2017" -  http://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2017/Raport_polski.pdf


 • Wsparcie psychologiczne rodzin i opiekunów osób chorujących i niepełnosprawnych

  1 lutego 2017 r. o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia "Dla Rodziny" (ul. Próchnika 7 lok.19) odbędzie się spotkanie w ramach programu wsparcia psychologicznego rodzin i opiekunów osób chorujących i niepełnosprawnych.

  Serdecznie zapraszamy uczestników i opiekunów, biorących udział w projektach "Asystent Osoby Niepełnosprawnej" i "Trener Pracy" a także wszystkich, zainteresowanych problemami osób chorych i opieką nad nimi.

  Spotkanie poprowadzi psycholog Marta Ziętal.


 • Wigilia 2016

  Niech świąteczny czas przyniesie wszystkim dużo radości, niech upłynie w zdrowiu, dostatku, spokoju.

  Niech nowy rok będzie szczodry i wniesie wiele dobra w życie każdego

  człowieka, niech pozwoli nam cieszyć się światem i ludzką życzliwością.

  WESOŁYCH  ŚWIĄT  BOŻEGO  NARODZENIA  I  SZCZĘŚLIWEGO  NOWEGO  ROKU

  życzą członkowie, pracownicy i podopieczni Stowarzyszenia "Dla Rodziny"

  Łódź, grudzień 2016 r.


 • Rynek Pracy, Zatrudnienie ON - Nowe Badanie PFRON

  Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym kompleksowym badaniem PFRON, dotyczacym zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kontekście projektów realizujących ten cel. Badanie zawiera ocenę efektywności podejmowanych działań wskazuje na główne czynniki ułatwiające wejście ON na rynek pracy,  bariery i kierunki przyszłych działań.

  link do publikacji: http://www.pfron.org.pl/pl/publikacje/badania-i-analizy-pfro/3435,Raport-koncowy-z-przeprowadzonej-quotEwaluacji-wejscia-osob-niepelnosprawnych-na.html

 • Warsztaty Aktywizacji Zawodowej

  W dniach 15-17.09.2016 w siedzibie Stowarzyszenia odbyły się warsztaty aktywizacji zawodowej pt. "Trzy dni dla twojej kariery" dla uczestników projektu Trener Pracy. Warsztaty poprowadziła Dorota Kalwas - doradca zawodowy, rekruter. W trakcie trwania warsztatu analizie poddaliśmy sposoby poszukiwania pracy i pisania listu motywacyjnego. Rozpatrzyliśmy trudności oraz zalety sytuacji osoby poszukującej pracy. Odbyliśmy ćwiczenia z odpowiadania na pytania rekrutacyjne.

  Warsztaty zostały zrealizowane ze środków PFRON. Organizator zapewnił uczestnikom materiały dydaktyczne oraz ciepły posiłek.

   

   

   

   

 • Zapraszamy na warsztaty i film w ramach kampanii społecznej

   

  Strona kampanii informacyjnej z zakresu  zdrowia pscyhicznego : http://www.nietracesiebie.pl/

   

  Zapraszamy do rejestracji na film i pobrania imiennego biletu do kina Cinema City w Manufakturze  (08.11.2016 godz.16.30) pod adresem: http://nietracesiebielodz.evenea.pl/

  Tego samego dnia o godzinie 10.30 zapraszamy rodziny, opiekunów na warsztaty psychoedukacyjne.

  Wydarzenia organizowane są przez Instytu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie w ramach kampanii na rzecz zdrowia psychicznego "Nie tracę siebie w schizofrenii". Stowarzyszenie " Dla Rodziny" w Łodzi jest partnerem kampanii wraz z innymi  organizacjami: Ogólnopolskim Związkiem Pol-Familia z siedzibą w Toruniu, Stowarzyszeniem "Pomost" w Łodzi.

 • "Ojczyzna to my sami" - wieczór patriotyczny

  "Ojczyzna to czas dawny, ojczyzna to czas bliski.
  To miły dom rodzinny i matki oczy jasne.
  Ojczyzna to jest mowa znajoma od kołyski.
  Ojczyzna to my sami, to serca nasze własne."

  Serdecznie zapraszamy na wieczór patriotyczny "Ojczyzna to my sami" poświęcony obchodom Narodowego Święta Niepodległości. W programie wieczoru: historia kokardy narodowej, warsztat plastyczny: jak wykonać kokardę narodową na Święto 11 listopada. oraz śpiewanie pieśni historycznych.

  Spotkanie odbędzie się 3 listopada o godz. 15.00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, ul Próchnika 7

 • Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej

  Zapraszamy na nasze stoisko na Łódzkich Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się 23 września 2016 r., w godz.: 10:00-18:00 na ul. Piotrkowskiej pomiędzy ulicami J. Tuwima/A. Struga – Nawrot/L. Zamenhofa.

  Ekonomia społeczna to taki spsób prowadzenia działalności gospodarczej, który łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Istotą działania przedsiębiorstwa społecznego nie jest maksymalizacja zysków, ale wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia a także aktywizacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych i doświadczających wykluczenia społecznego. Przedsiębiorstwa z sektora ekonomii społecznej mają charakter wspólnotowy, co determinuje demokratyczny system zarządzania i ograniczoną dystrybucję zysków. Doświadczenia z państw europejskich, gdzie ten model ekonomiczny jest od lat realizowany pokazują, że to mądry krok w przyszłość. W Polsce ekonomia społeczna dopiero się rozwija i takie imprezy jak ŁTES służą jej popularyzacji i pokazaniu potencjału, który może byc dobrze wykorzystany na rynku pracy.

  Targom towarzyszy 29 Międzynarodowa Konferencja Europejskich Firm Społecznych CEFEC, zorganizowana w salach Urzędu Miasta Łodzi, w której wezmą udział przedstawiciele naszego stowarzyszenia.

  Uczestnicy targów i konferencji będą mieli możliwość poznania firm społecznych, które z sukcesem realizują swoje cele.

  Targi zostały objęte patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.


 • 29 Międzynarodowa Konferencja Europejskich Firm Społecznych CEFEC

  Konferencje Stowarzyszenia Europejskich Firm Społecznych CEFEC, które odbywają się od 29 lat w różnych krajach Europy są wyjątkową okazją do spotkań, wymiany doświadczeń, rozmów o problemach i sukcesach w obszarze ekonomii społecznej na poziomie międzynarodowym. Te spotkania przyczyniają się do upowszechniania dobrych praktyk, wypracowanych w różnych krajach a także umożliwiają nawiązywanie kontaktów i rozwijanie współpracy pomiędzy firmami społecznymi i instytucjami zaangażowanymi w ekonomię społeczną w państwach europejskich i Japonii. Co roku organizatorem konferencji jest jedna z organizacji członkowskich CEFEC. W tym roku odbyła się ona po raz pierwszy w Polsce a jej współorganizatorem był członek zarządu SFE CEFEC - Firma Społeczna "KŁOS".

  Tegoroczna konferencja, zorganizowana w Urzędzie Miasta Łodzi w dniach 23-24 września, była poświęcona zagadnieniom ekonomii społecznej oraz zdrowia psychicznego i została objęta honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

  Dopełnieniem konferencji były Targi Ekonomii Społecznej, w których wzięło udział nasze stowarzyszenie. Na stoisku przy ul. Piotrkowskiej zaprezentowalismy realizowane przez nas projekty, ukierunkowane na aktywizację zawodową i integrację społeczną osób niepełnosprawnych: Trener Pracy i Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

  Zachęcaliśmy też do udziału w spotkaniu psychoedukacyjnym dla rodzin z problemem choroby psychicznej, które odbędzie się 12 października o godz. 17.00 z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

  (aby  przeczytać całość-kliknij w tytuł)