Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

Praca

Jeśli jesteś osobą otwartą, pomysłową, darzysz osoby z niepełnosprawnością empatią i masz doświadczenie w pracy z nimi, być może zainteresuje Cię praca Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Zapraszamy do kontaktu osoby chętne do podjęcia pracy w charakterze Asystenta Osobistego. Pod numerem telefonu Stowarzyszenia (42 616 05 16) dyżuruje zespół projektu, który chętnie opowie o szczegółach oferty

 

 

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” w Łodzi zaprasza do składania ofert na stanowisko: Psycholog w realizowanym na terenie Łodzi partnerskim projekcie społecznym Rozwój usług AOON i psychologa 

Miejsce pracy: praca na miejscu w siedzibie Stowarzyszenia i poza siedzibą 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 

Wskazania dot. umiejętności i predyspozycji: 

Umiejętność opracowania programów aktywizacji osób z niepełnosprawnością 

Umiejętności wykorzystania i przekazania podopiecznym oraz swojemu zespołowi konstruktywnych narzędzi i form wsparcia, służących np. wspieraniu w rozwiązywanii przezwyciężaniu kryzysów, wspieraniu w kształtowaniu dobrych relacji rodzinnychdobrej komunikacjizaradności itp. 

Umiejętność przekazywania wartości społecznych, chęć działania dla dobra wspólnego.  

Zainteresowania w zakresie zdrowia, rodziny, aktywizacji, rozwoju osobistego i podobne 

Kwalifikacje wymagane (na podstawie regulaminu programu) 

Wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne oraz 

Doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia -minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie powinno być krótsze niż 1 rok. Przeprowadzony podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa – stażystę.(W trakcie podyplomowego stażu zawodowego psycholog uzyskuje ograniczone prawo wykonywania zawodu. Po odbyciu stażu uzyskała prawo wykonywania zawodu psychologa.) 

Oferty można składać osobiście, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania lub drogą elektroniczną przesyłając cv z dopiskiem “Psycholog-rekrutacja 2021”Mile widziane rekomendacje z poprzednich miejsc pracy. 

Adres: ul. Piotrkowska 38 lok 9U.  

Tel. 42 616 05 16 lub 503773567  

E-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl 

Zapraszamy! 

Stowarzyszenie można wspierać przesyłając darowiznę lub 1% podatku. Dziękujemy!

Nr KRS: 0000207011

Nr konta bankowego:

25 1500 1038 1210 3007 7890 0000

Bank BZ WBK oddział Łódź