Zapraszamy na spotkania psychoedukacyjne TRANSFER

 

Zapraszamy na spotkania psychoedukacyjne dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie:

Zaburzenia snu

prowadzenie: dr Katarzyna Sowińska – lekarz psychiatrii

26.11 (wtorek)

godz. 17.00

W grudniu zapraszamy uczestników programu TRANSFER na konsultacje i porady prawne: 6 grudnia i 13 grudnia godz. 15.30.


Grupa wsparcia – relacje w rodzinie, umiejętności rozwiązywania problemów

prowadzenie: mgr Marta Ziętal – psycholog

28.11 (czwartek)

godz. 17.00

 

WRZESIEŃ 2019:

Zaburzenia psychiczne związane z wiekiem. Zapobieganie, leczenie

prowadzenie: dr Radosław Magierski – lekarz psychiatrii, geriatra

20.09 (piątek)

godz. 16.30-18.00

Farmakoterapia w leczeniu zaburzeń psychicznych

prowadzenie: dr Wojciech Pabjańczyk – lekarz psychiatrii

23.09 (poniedziałek)

godz. 17.00-18.30

PAŹDZIERNIK 2019:

Depresja – diagnozowanie i leczenie

prowadzenie: dr Ewa Murak-Kozanecka – lekarz psychiatrii

24.10 (czwartek)

godz. 17.00-18.30

Stowarzyszenie "Dla Rodziny"artner nr3, Zadanie 11: Wsparcie dla rodzin osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi

Warsztat realizowany w ramach 3-letniego nowego programu: Transfer-innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska, którego jednym z celów jest wsparcie dla rodzin i opiekunów w opiece nad osobami chorującymi psychicznie. Udział jest bezpłatny. Informacje pod tel.: 42 616 05 16 lub e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl Osoby zainteresowane prosimy wcześniejszy o kontakt, co ułatwi organizację warsztatów.