Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej AOON

Projekt Opiekuńcza Łódź

By Trevor Runner

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej AOON

projekt „Opiekuńcza Łódź” 2017-2019”

Zapraszamy osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie miasta Łodzi oraz rodziny i opiekunów tych osób do zgłszania udziału w projekcie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach projektu realizowanego przez MOPS (lider) „Opiekuńcza Łódź” finansowanego ze środków EFS.

Z usług asystenta będą mogły skorzystać 24 osoby – osoby dorosłe oraz dzieci. Nabór do uczestników projektu prowadzony jest od 2 października i będzie trwał do wyczerpania wyżej wskazanego limitu miejsc. Od lutego 2018 roku uruchomionych zostanie dodatkowo 10 miejsc dla uczestników programu. Projekt „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest odpowiedzią na szczególnie trudną sytuację osób chorujących i ich rodzin w zakresie prawidłowego i możliwości samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w swoim środowisku. Zadaniem asystenta jest wspieranie i pobudzenie aktywności osoby chorującej, wsparcie i pomoc w codziennych czynnościach związanych z dojazdami, rehabilitacją, uczestnictwem w życiu towarzyskim i kulturalnym i inne działania mające na celu poprawę funkcjonowania. Projekt prowadzony będzie w okresie od października 2017r do 30 września 2019r.a więc przez okres najbliższych dwóch lat. Usługa asystenta jest nieodpłatna i obejmuje wizyty w domu podopiecznego i spędzanie z nim czasu średnio 2-3 razy w tygodniu po 2-4 godziny.

kontakt: tel. 42 616 05 16,
e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl

Program Finansowany ze środków Unii Europejskiej EFS

nazwa działania dla osi: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

drukuj

« 

Stowarzyszenie można wspierać przesyłając darowiznę lub 1% podatku. Dziękujemy!

Nr KRS: 0000207011

Nr konta bankowego:

25 1500 1038 1210 3007 7890 0000

Bank BZ WBK oddział Łódź