Zapytanie ofertowe dotyczące naboru na Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej w ramach Projektu "Opiekuńcza Łódź"

W związku ze zwiększeniem ilości uczestników zadania Rozwój Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej i Psychologa w ramach projektu pt. „Opiekuńcza Łódź”, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie jako Partner numer 1, w ramach Poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zapraszamy wszystkich spełniających określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.


Szczegółowe informacje składania ofert opublikowano w Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095123

pobierz formularz ofertowy: formularz ofertowy-załącznik numer1

ZAPRASZAMY!