Zapraszamy na warsztat psychoedukacyjny Komunikacja w rodzinie

 

Zapraszamy na warsztat psychoedukacyjny poświęcony komunikacji w rodzinie.

Dlaczego akurat ten temat? Ponieważ problemy w rodzinie często pojawiają się w odpowiedzi na zaburzony proces komunikacji. Kiedy nie umiemy ze sobą rozmawiać otwarcie dochodzi do naruszenia więzi emocjonalnej w rodzinie, aby doszło do prawidłowego rozwoju społecznego potrzebna jest nam głęboka więź emocjonalna dająca poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, taka więź rozwija się poprzez dialog-komunikacja werbalna i doświadczanie/obserwowanie-komunikacja niewerbalna.

Podczas warsztatu poruszone zostaną kwestie poprawnej komunikacji, tego, co nam pomaga a co utrudnia rozmowę z drugim człowiekiem oraz jak dbać o budowanie więzi emocjonalnej w rodzinie. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Warsztat realizowany w ramach 3-letniego nowego programu: Transfer-innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska, którego jednym z celów jest wsparcie dla rodzin w opiece nad osobami chorującymi psychicznie.

Udział jest bezpłatny. Informacje pod tel.: 42 616 05 16 lub e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl Osoby zainteresowane prosimy wcześniejszy o kontakt, co ułatwi organizację warsztatów.