Zapraszamy do udziału w projekcie "Asystent osoby niepełnosprawnej"

 

Zapraszamy osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałe w województwie łódzkim, do udziału w projekcie "Asystent osoby niepełnosprawnej". Z usług asystenta będzie mogło skorzystać 15 osób. Nabór beneficjentów do projektu prowadzony jest od 1 kwietnia i będzie trwał do wyczerpania limitu miejsc. Projekt "Asystent osoby niepełnosprawnej" jest odpowiedzią na szczególnie trudną sytuację osób chorujących i ich rodzin w zakresie prawidłowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w swoim środowisku. Zadaniem asystenta jest pobudzenie aktywności osoby chorującej, wsparcie i pomoc w codziennych czynnościach związanych z dojazdami, rehabilitacją, uczestnictwem w życiu towarzyskim i kulturalnym. Usługa asystenta jest nieodpłatna i obejmuje wizyty w domu podopiecznego i spędzanie z nim czasu 2-3 razy w tygodniu po 2-4 godziny.

Osoby, zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta, prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy.

Osoba do kontaktu: Bożena Wolniak

adres: Łódź, ul. Próchnika 7 lok.19, tel. 426160516, e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl,

 

Zadanie finansowane ze środków PFRON oraz środków pochodzącyh z 1%.