Zamówienia/Ogłoszenia

 • Zapytanie ofertowe dotyczące naboru na Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej w ramach Projektu "Opiekuńcza Łódź"

  W związku ze zwiększeniem ilości uczestników zadania Rozwój Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej i Psychologa w ramach projektu pt. „Opiekuńcza Łódź”, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie jako Partner numer 1, w ramach Poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zapraszamy wszystkich spełniających określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.


  Szczegółowe informacje składania ofert opublikowano w Bazie Konkurencyjności:
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095123

  pobierz formularz ofertowy: formularz ofertowy-załącznik numer1

  ZAPRASZAMY!


 • Nabór na stanowisko psychologa 0,25 etetu do projektu AOON w ramach projektu "Opiekuńcza Łódź"

  W związku ze zwiększeniem zakresu realizcaji usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej  w projekcie pt. „Opiekuńcza Łódź”, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie jako Partner numer 1, w ramach Poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania CV na stanowisko: psycholog w projekcie AOON.

   

  Do zadań psychologa zadania AOON należy m.in.:

  Praca z asystentami AOON nad doborem metod pracy, monitoring, superwizja

  Opracowanie kontraktu, IPD

  Ewaluacja działań

  Praca z Uczestnikami projektu

  Praca z rodziną i otoczeniem UP

  Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości,

   

  Nabór zakończony w dniu. 01.02.2018r.