Zakończenie programu: "Droga do Siebie" w 2011

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU "DROGA DO SIEBIE"

 

W roku 2011 realizowaliśmy spotkania psychoedukacyjne w ramach ogólnoposkiego programu "Droga do Siebie" - Program został opracowany m.in. przez profesora Bogdana de Barbaro i adresowany był do rodzin, opiekunów i osób chorujących, głównie z powodu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Uczestnicy mogli korzystać z konsulatacji indywidualnych i kilkunastu spotkań warsztatowych i grup psychoedukacyjnych prowadzonych przez psychologów / terapeutów oraz lekarzy. Zajęcia prowadzili m.in.: dr Ewa Murak - Kozanecka, dr. Radosław Magierski, dr. Michał Panek, terapeuta PTP Elżbieta Sońta oraz Anna Rossi.

 

Jednym z elementów programu był 6ty Bieg Solidarności - Droga do Siebie który odbył się 10go września 2010 roku w ramach kampanii społecznej Schizofrenia - "Otwórzcie Drzwi".

 

Cennym narzędziem programu jest portal internetowy: www.drogadosiebie.pl, zachęcamy do korzystania z jego zasobów.

Program realizowany był dzięi wsparciu AstraZeneca Pharma Polska i koordynowany przez Hill and Knowlton Polska i Związek stowarzyszeń POL -FAMILIA, którym serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji celów statutowych stowarzyszenia. W roku 2012 program "Drogado Siebie" będzie kontynuowany, o jego rozpoczęciu poinformujemy wkrótce.