XII Forum Organizacji Pacjentów

Podczas wydarzenia zaprezentowano także wyniki raportu „Organizacje pacjentów w Polsce. Struktura. Aktywności. Potrzeby”. To pierwsze tak kompleksowe opracowanie przedstawiające strukturę i kondycje organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia.

Dialog, prowadzony z decydentami podczas tych spotkań, zaowocował spełnieniem wielu postulatów środowiska pacjentów, szczególnie w zakresie dostępu do najnowocześniejszych form terapii jak również zmian legislacyjnych. Jednym z najważniejszych osiągnięć oczekiwanych przez środowisko organizacji pacjentów stało się uchwalenie Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W czasie tegorocznej konferencji, zorganizowanej w przededniu Światowego Dnia Chorego (11 lutego), wystąpili m.in. wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz  z-ca Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorz Błażewicz, którzy podkreślili niezwykłą rolę organizacji pacjenckich, działaczy społecznych i wolontariuszy,  w kształtowaniu postaw prozdrowotnych wśród Polaków i sprawowaniu opieki nad chorymi.

W programie spotkania, w którym z ramienia naszego stowarzyszenia uczestniczyli Anna Szymańska-Zając i Tadeusz Klemba, znalazły sie też wykłady i sesje warsztatowe prowadzone m.in. przez prof. Zbigniewa Izdebskiego, Jarosława Kuźniara, prof. Małgorzatę Kozłowską-Wojciechowską, dr hab. Annę Wójcicką, dr Ewę Węsik-Szewczyk.

Bardzo interesującą częscią spotkania był panel dyskusyjny z udziałem prawników i przedstawicieli organizacji pacjenckich na temat: "Produkty medyczne-rynek i regulacje a potrzeby pacjentów" omawiający programy refundacji produktów medycznych dla osób dotkniętych inwalidztwem czy chorobą przewlekłą.

Dzięki inicjatywie ks. Arkadiusza Nowaka (pomysłodawcy forum) sytuacja chorych w Polsce systematycznie sie polepsza a organizacje pacjentów mają ważny głos w tej sprawie.

fot: ks. Arkadiusz Nowak IPPiEZ oraz Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. (fot. z materiałów IPPiEZ w Warszawie)