X Forum Organizacji Pacjentów 8-10. 02. 2016 r.

Co roku 11 lutego, który papież Jan Paweł II ustanowił Światowym Dniem Chorego, kapituła nagrody św. Kamila wyróżnia tych, którzy pomagają chorym i cierpiącym, którzy budują atmosferę empatii, akceptacji, miłosierdzia i solidarności z chorującymi. Laureatami nagród są przedstawiciele środowisk medycznych a także organizacje skupiające chorych i broniące praw pacjentów oraz przedstawiciele mediów, którzy celem swojego działania uczynili uwrażliwienie opinii publicznej na problemy ludzi chorych i trudności, z jakimi borykają się ich rodziny. Gospodarzem gali św. Kamila była jak zawsze Galeria Porczyńskich.

Celem forum każdego roku jest także zapoznanie przedstawicieli organizacji pacjentów z nowymi projektami Ministerstwa Zdrowia, dotyczącymi udoskonalenia systemu świadczeń medycznych oraz przekazanie wiedzy na temat nowych metod leczenia i opieki nad pacjentem. W tym roku tematami wiodącymi były: medycyna personalizowana oraz kampanie społeczne na rzecz ochrony zdrowia.

Bardzo przydatnym działaniem były też zaproponowane przez organizatorów warsztaty, na których można było poznać zasady praktycznego treningu antystresowego oraz dowiedzieć się jak pracować z mediami oraz jak stworzyć dobrą stronę internetową dla swojej organizacji.

X Forum Organizacji Pajentów prezentowało wsoki poziom merytoryczny i organizacyjny. Na pewno cele, które przyświecały projektowi "Sieć dla zdrowia" zostały osiągnięte. Wymieniliśmy informacje o ważnych onicjatywach i wydarzeniah, związanych z ochroną zdrowia w Polsce i w Europie.