Wolontariat

Jeśli jesteś zainteresowany działaniami społecznymi, interesujesz się tematyką zdrowia psychicznego i chcesz pomagać innym to SKONTAKTUJ się z nami:

Kontakt: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl

Telefon: 42 616 05 16

 • Wolontariusz - czyli kto?

   

  Idea wolontariatu jest tak stara jak ludzkość. Bo w każdym ludzkim skupisku ktoś potrzebuje pomocy a ktoś inny chce ją bezinteresownie świadczyć. No, właśnie... bezinteresownie... Dziś, w świecie opartym na komercji, coraz trudniej o takie postawy. Tym bardziej zasługują na uznanie ci, którzy chcą robić coś potrzebnego, dobrego dla innych, bez oglądania się na własne korzyści materialne.

  To dzięki ich bezinteresownej i pełnej zaangażowania pracy, udaje się przeprowadzić wiele imprez i akcji społecznych. Pracują, poświęcają swój czas, nie dostają żadnych profitów...dlaczego to robią? Podstawą takich decyzji jest zazwyczaj motywacja daleka od chęci zysku...to znaczy, może zysk jest, ale w całkiem „niematerialnej” postaci. Wszyscy wiemy, że dzięki nim wzrasta potencjał naszego stowarzyszenia - więcej rąk do pracy, więcej głów pełnych pomysłów, więcej serc oddanych sprawie.

  Coraz większą rolę wolontariatu w działaniach społecznych dostrzegły też władze, czego efektem jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Chcesz zostać wolontariuszem? Przeczytaj, albo zapytaj kogoś kompetentnego i zaufanego, jakie są w niej postanowienia.

  Tutaj znajdziesz cały tekst: http://www.pozytek.gov.pl/Ustawa,o,dzialalnosci,pozytku,publicznego,i,o,wolontariacie,405.html

  Warto opowiedzieć o zasługach naszych wolontariuszy, warto ich przedstawić:

  (aby przeczytać całość- kliknij w tytuł)