Warsztaty z autoperezentacji

W ramach projektu "Trener Pracy" w dniu 14 maja 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyły się warsztaty "Autoprezentacja w miejscu pracy" prowadzone przez naszego trenera pracy oraz wolontariusza - stażystę.

Uczestnicy poznali zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej, dowiedzieli się, co wpływa na to, jak postrzegają nas inni ludzie i nauczyli się sposobów na dobre zaprezentowanie siebie.

W lipcu zapraszamy na intensywne 3-dniowe warsztaty aktywizacji zawodowej, które poprowadzi doradca zawodowy.