Uczestniczyliśmy w szkoleniu z RCPS

 

 

W dniach15-17 września b.r. przedstawiciele naszego stowarzyszenia uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalne Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi Szkolenie odbyło się w ośrodku w Załęczu Wielkim i było kierowane do rodziców, opiekunów i wychowawców młodzieży niepełnosprawnej i dotyczyło zagadnień związanych z seksualnością.

 

Szkolenie odbywało się w dwóch grupach, które prowadzili przemiennie znani trenerzy i wykładowcy: Iwona Wojtczak-Grzesińska oraz Wiesław Sokoluk.

 

W pierwszej części uczestnicy zapoznali się z normami społecznymi, moralnymi i prawnymi w zakresie zachowań seksualnych oraz trudnościami i błędami najczęściej popełnianymi w ocenie zachowań seksualnych ludzi, a w szczególności osób niepełnosprawnych. Druga część szkolenia poświęcona była omówieniu rezultatów realizacji projektu "AMOR" oraz przedstawieniu problemów dojrzewania płciowego, specyfiki zachowań seksualnych i roli  edukacji seksualnej. Na zakończenie uczestnicy analizowali konkretne przypadki wykorzystania seksualnego oraz kontaktów homoseksualnych.  Zajęciom towarzyszyła dyskusja, uczestnicy odnosili się do środowisk w których pracują.

 

Dodatkow organizatorzy zapewnili uczestnikom integracyjne spotkanie przy ognisku, wieczór muzyczny, wystawę obrazów i prac młodych adeptów malarstwa.