Światowy Dzień Chorego, 11 lutego 2012 Warszawa

Członkowie naszego stowarzyszenia wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Chorego, które zostały zorganizowane przez fundację ks. Arkadiusza Nowaka - Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie. Każdego roku Instytut organizuje z tej okazji szereg wydarzeń na które składają się m.in.: debata z przedstawicielami rządu i mediów, wykłady i warsztaty tematyczne oraz uroczysta Gala św. Kamila. Skumulowane w dwóch dniach liczne wydarzenia przyczyniają się do wzmocnienia i integracji środowiska organizacji społecznych oraz do umocnienia roli dialogu i wymiany doświadczeń.

 

Spotkanie liderów organizacji pacjenckich z terenu całej Polski z Ministrem Zdrowia Panem Bartoszem Arłukowiczem.

 

Organizacje społeczne działające na rzecz zdrowia co roku spotykają się z Ministrem Zdrowia podczas dwustronnej debaty by zadać pytania i dyskutować na temat najbardziej aktualnych problemów w służbie zdrowia.  W spotkaniu, które prowadził ks. Arkadiusz Nowak uczestniczył także wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Gala św. Kamila

 

Co roku Instytut Praw Pacjenta przyznaje nagrodę organizacjom i osobom działającym na rzecz zdrowia. W tym roku przyznano nagrodę w obszarze opieki nad osobami starszymi. Pierwsza nagroda św. Kamila wręczana była za pracę na rzecz osób chorujących psychicznie i została przyznana Ogólnopolskiemu Związkowi Stowarzyszeń POL-FAMILIA z siedzibą w Toruniu, którego członkiem od samego początku jest nasze stowarzyszenie.

Wykład prof. Bartosza Łozy

 

Bardzo interesujący okazał się wykład profesora psychiatrii Bartosza Łozy z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i jednocześnie Prezesa Stowarzyszenia Amici di Tworki. Profesor podzielił się z słuchaczami m.in. swoimi własnymi badaniami i koncepcjami na temat przyczyn, przebiegu i leczenia schizofrenii.

Spotkanie organizacyjne Związku Stowarzyszeń POL-FAMILIA

 

 

Przedstawiciele organizacji  skupionych przy Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorujących Psychicznie POL-FAMILIA wzięli udział w spotkaniu organizacyjnym na którym omówiono plan działań związku na rok 2012.

 

Serdecznie dziękujemy Instytutowi za możliwość spotkania i udziału w obchodach.

 

Światowy Dzień Chorego obchodzony jest w Kościele Katolickim 11 lutego. Dzień został ustanowiony przez Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenzo Angeliniego. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na jego życie.