Samopomocowa grupa rodzin w roku 2015

Spotkania grupy będą odbywały się w każdy 2. czwartek miesiąca w godzinach 17.00-19.00

Terminy spotkań:

08 stycznia 2015 r.

12 lutego 2015 r. ( trening metapoznawczy prowadzi psycholog Agnieszka Rędzikowska)

12 marca 2015 r.

09 kwietnia 2015 r.

14 maja 2015 r.

11 czerwca 2015 r.

09 lipca 2015 r.

13 sierpnia 2015 r.

10 września 2015 r.

08 pażdziernika 2015 r.

12 listopada 2015 r.

10 grudnia 2015 r.

kontakt: tel. 42 6160516,  e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl