Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się między innymi działalnością na rzecz praw osób niepełnosprawnych.  Przy Rzeczniku działa Komisja Ekspertów ds Osób z Niepełnosprawnością która wspiera działalność Rzecznika i przygotowuje tezy do oficjalnych dokumentów.

Więcej na temat działalności RPO związanej z osobami niepełnosprawnymi zanjdziecie Państwo na stronie: http://rpo.gov.pl/pl/osoby-z-niepelnosprawnoscia